(13, wiil) Shaley dugsiga, waxaan ku qaadanay fasalka waxbarashada galmada.Macalinka wuxuu ina tusiyay gus ka sameysan alwaax iyo jeexa sare ee siilka oo dhar ka sameysan.Waxay na tusiyeen sida ay xubnahaasi u shaqeeyaan.Waxaa la naga filayay in aanu taabano.Saaxiib ayaa igu yiri:Waa dembi.Laguuma oggola in aad waxyaabahaasi taabatoRun miyaa midaasi?

Agabka loogu talogalay fasallada waxbarashada galmada inta badan waxaa loogu talogalay taabasho iyo barasho.
Hadafka laga leeyahay waa:
In gabdhaha iyo wiilasha ay tahay in ay ogaadaan oo ay bartaan xubnahooda galmada.
Gabdhaha iyo wiilasha waa in ay ogaadaan:
Sidee ayay u shaqeeyaan xubnahooda galmada?
Waa muhiim in carruurta iyo dhallinyarada la wargeliyo.
Waa in ay bartaan jirkooda.

Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ka baqaan taabashada waxyaabahaasi oo kale.
Waxaa laga yaabaa in aysan u baran in ay ka hadlaan xubnaha galmada.
Xaaraan ama dembi ma aha in macluumaad la helo.
Ma jiro kitaab barakeysan oo sheegaya:
In aan laguu oggolayn in aad taabato waxyaabahan.

Ogaanshaha jirka iyo xubnaha galmada way ku caawin karaan:
Waxay kaa caawin karaan in aad iska difaacdo cudurrada qaarkood.
Waxay ku caawin karaan dumarka in aysan uur qaadin marka ay rabaan in aysan qaadin.
Waxay kaa caawin karaan ka hortagga macluumaadka beenta ah iyo quraafaadka.
Waxay gacan ka geysan karaan in qofna aan been u sheegiin gabdhaha iyo wiilasha.

(13 ساله، پسر) ما دیروز در مدرسه آموزشِ مَسائلِ جِنسی داشتیم. معلّم یک آلتِ تناسلیِ مردانه (Penis) ساخته شده از چوب و یک فَرَج (Vulva) ساخته شده از پارچه را به ما نشان داد. آن‌ها نشان می‌دهند که این اندام‌ها چِگونه ساخته شده‌اند. ما باید آن‌ها را لمس می‌کردیم. یکی از دوستانِ دخترم می‌گوید: این یک گُناه است. نباید یک چنین چیزی را لمس کرد. آیا این صَحیح است؟

مَوادِ آموزشی برایِ آموزشِ مَسائلِ جِنسی اَغلب برایِ لمس کردن و یادگیری هستند.
هدف این است که:
دختران و پسران باید با اندام‌هایِ جِنسی خود آشنا شوند.
دختران و پسران باید بدانند:
اندام‌هایِ جِنسی چگونه کار می‌کنند؟
مُهم است که همه‌یِ کودکان و جوانان آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدنِ خود را بشناسند.

بعضی از افراد مُمکن است، از لمس کردنِ چنین چیزی شَرم داشته باشند.
شاید آن‌ها عادت نکرده باشند که راجع به اندام‌هایِ جِنسی صُحبت کنند.
اطّلاع کسب کردن حَرام یا گُناه نیست.
در هیچ کتابِ مُقدّسی نوشته نشده است:
نباید این مَواد را لَمس کرد.

دانستن در موردِ بدن و اندام‌هایِ جِنسی می‌تواند کُمک کننده باشد:
می‌تواند برایِ مُحافظت خود در برابرِ برخی از بیماری‌ها کُمک کننده باشد.
می‌تواند کمک کند تا زنان به طورِ ناخواسته باردار نشوند.
می‌تواند در برابر اطّلاعاتِ غَلط و خُرافات کُمک کننده باشد.
می‌تواند کُمک کند که هیچ‌ فردی نتواند به دُختران و پسران دروغ بگوید.

ዓርከይ ከም ዝነገረትኒ፡ „መከላኸሊ ቀለቤት“ ተጠቐም ትብለኒ። እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እዩ። እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ክጥቀመሉ ይኽእል?

እዚ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ እዩ።
እታ ቀለቤት ንኣካላትኪ ሆርሞን ትወስደሉ።
በዚ ኣገባብ ድማ ጥንሲ ንኸይመጽእ ይዕገት።
ሓኪም ማህጸንኪ ክትጽሕፈልኪ ትኽእል እያ።
በቲ ናይ ሓኪምኪ ወረቐት ጌርኪ ድማ ኣብ ፋርማሲ እቲ ቀለቤት ትገዝእዮ።

እታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ተእትውያ።
ኣብ ብልዕትኺ ድማ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለዋ።
ብድሕሪ እዚ ነታ ቀለቤት ካብ ብልዕትኺ ተውጽእያ።
ብድሕሪ እዚ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸቢኺ ሓዲሽ መከላኸሊ ቀለቤት እንደገና ተእትዊ።
ብዝበለጸ ኣብ ካላንደርኪ መዘከሪ ግበርሉ።

ኣስተውዕሊ: እቶም ሆርሞን ዘይምቹእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ማህጸንኪ ኬድኪ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ቅሰሚ።
እቲ መከላኸሊ ቀለቤት ብኸመይ ከተእትውዮ ትኽእሊ?
መጀመርያ ምጹእ ቦታ ድለዪ።
ብድሕሪኡ ኣብ ከተብሩኺ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ድማ ሓንቲ እግርኺ ኣብቲ ናይ ባጮ ጫፍ ክትሰቕልዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብመጠዋጢት ኣጻብዕትኽን ዓባይ ዓባይቶኽን ጌርኪ ነታ ቀለቤት ጽቐጥያ።
ሕጂ ነታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ክትደፍእያ ትኽእሊ።
እታ መከላኸሊ ቀለበት ኣብ ውሽጢ እንተ ዘይትስማዓኪ ኣላ ኣብ ቦትኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ።

All my friends are on Lovoo. What is that?

Lovoo is a dating app.
A dating app is an app for meeting people and flirting.
You can meet other people via your smartphone.
You see a photo of the person and you can write to them.
There are many different dating apps.

You can find lots of friends on Lovoo.
Or you can start a relationship.
You can register on Lovoo free of charge.
But you must be 17 years old.
Attention: Some services on Lovoo cost money.

Some people use dating apps for other reasons.
They may want to trick you.
Or they may (only) want to have sex with you.
Sometimes they may also lie about their age.

If you want to meet up with someone:
Meet them in a place where there are other people.
Say what you want and what you don’t want.
Get help if anything is not ok.

I am 15 years old. I was pregnant and I terminated the pregnancy. The others at school say that I am a murderer, that I killed my child.

You didn’t want a child yet.
You decided to have an abortion.
That is your right.
An abortion is not murder.
In Germany there are rules about when you can get an abortion.
When is it permitted?
When is it not permitted?

Others may not understand you.
They may want to know why you did it.

You can say to them:
I don’t like what you’re saying.
What you’re saying is hurtful.

You can also explain why you did it.
Then they might understand you.

But you do not have to explain.

Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana sameeyay galmo mana ihi bikrad. Qoyskayga midaan waxaa looga tixgeliyaa ku xad gudub sharafeed. Waxaan ka cabsanayaa qoyskayga in ay midaasi oggaadan. Maxaan sameeyaa?

Midaan waa in ay tahay xaalad adiga murug kuu leh.
Sidaas darteeda waa muhiim in aad fahantid in
sharaftu ay leedahay macno kala duwan hadba dhaqanka qofka ayay ku xirantahay.

Dalka Jarmalka, qofka waxaa loogu tixgelinayaa in uu yahay qof aanan sharaf lahayn
haddii aanan ixtiraamin sharciyada iyo xeerarka dalka u yaala
ama haddii ay garaacaan ama kufsadaan haweenay ama carruur.
Waa sharaf in la caawiyo qof caawimaad iyo ilaalin u baahan.

Dhaqamada qaarkooda dadku waxay u fahmaan sharaftu si kale.
Mararka qaar sharaftu macnaheedu waxay tahay in gabadhu ay ahaato mid bikrad ah illaa ay ka guursato.
Ama in gabdhaha iyo wiilasha ay guursadaan qof ay qoysaskooda u doortaan.
Laakiin go’aanadaan waa in aad adiga kaligaaga qaadatid.
Waa adiga xaqaaqa shakhsiyeed!
Qofna looma oggola in uu ku xad gudbo xuquuqahaaga.

Waxaad heli kartaa caawimaad haddii qoyskaaga uu sida kale u fikiro oona cadaadis ku geliyo.
Ma ahan mid wanaagsan in waalidkaaga cadaadis kugu geliyo ama kugu saaro bikronimadaada darteeda.
Waxaad caawimaad ka heli kartaa tooska boggagaan internetka ah:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

ኣነ (ጓል 16 ዓመት) ቅድሚ ሕጂ ስጋዊ ርክብ ስለ ዝገበርኩ ድንግልናይ ኣፍሪሰዮ። ኣብ ስድራቤተይ እዚ ከም ክብረትካ ምቕንጣጥ እዩ ዝቑጸር። ስለዚ ስደራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከይፈልጡ ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

እዚ ጉዳይ ንዓኺ ከቢድ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ።
ስለዚ እዚ ዝስዕብ ክትፈልጢ ኣገዳሲ እዩ፡
ክብረት ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተፈላለየ መዕቀኒ ኣለዎ።

ኣብ ጀርመን ንኣብነት ክብረት ዘቐንስ ነገር:
ሕጊ ወይ ስርዓት ዘይተኽብር ምስ ትኸውን
ህጻናት ወይ ደቀንስትዮ ዝወቅዕን ዝጋሰስን
ክብረት ምህላው ማለት ድማ፡ ንዝተሸገረ ሰብ ምሕጋዝን ምትሕብባርን እውን ማለት እዩ።

ኣብ ካልእ ባህልታት ድማ ክብረት ብኻልእ መዳይ ይትመን:
ኣብ ገሊኡ ባህሊ ክብረት ማለት፡ ጓል ክሳብ ሓዳር ትገብር ብድንግላ ክትጸንሕ ከላ እዩ።
ወይ ድማ ጓል ኮነ ወዲ ተባዕታይ ስድራቤታ ዘምጽኡላ ወይ ዘምጽኡሉ ሰብ ክምርዖ ከሎ ማለት እዩ።
እዚ ውሳኔታት ባዕልኺ ክትውስንዮ ኣለኪ።
ናይ ውልቅኺ መሰል እዩ እዚ!
ዋላሓደ ሰብ መሰልኪ ክግህዘኪ ኣይክእልን እዩ።

ስድራቤትኪ ካልእ ርእይቶ እንተለዎም ወይ ጸቕጢ ዝገብሩልኪ እንተ ኮይኖም ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።
ብሰንኪ ምፍራስ ድንግልናኺ ስድራቤትኪ ጸቕጢ ክገብሩ ግቡእ ኣይኮነን ኣብዚ ሃገር።
ሓገዝ ትረኽብሉ ኣድራሻ:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

Ich (Mädchen, 16 Jahre alt) hatte schon mal Sex und bin nicht mehr Jungfrau. In meiner Familie bedeutet das Verletzung der Ehre. Ich habe Angst davor, wenn meine Familie das erfährt. Was kann ich tun?

Das ist für dich sicher sehr belastend.
Deshalb ist es wichtig, dass du weißt:
Ehre hat in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen.

In Deutschland ist eine Person dann zum Beispiel ehrlos:
Wenn sie keinen Respekt vor Gesetzen oder Regeln hat.
Wenn sie Kinder und Frauen schlägt oder vergewaltigt.
Ehre kann auch sein: Jemandem helfen, wenn er Hilfe und Schutz braucht.

In einigen Kulturen verstehen Menschen die Ehre anders:
Manchmal bedeutet Ehre, dass Mädchen bis zur Heirat Jungfrau bleiben.
Oder dass Mädchen und Jungen eine Person heiraten, die die Familie ausgesucht hat.
Diese Entscheidungen darfst du aber alleine treffen.
Das ist dein persönliches Recht!
Niemand darf deine Rechte verletzen.

Wenn deine Familie anders denkt und dich unter Druck setzt, kannst du dir Hilfe holen.
Es ist nicht in Ordnung, wenn deine Familie dich wegen Jungfräulichkeit unter Druck setzt.
Hier findest du Hilfe:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/

Anigu waxaan ahay wiil 13-sanno-jir ah inta lagu guda jiray safarkii aan usoo socday waddankan waxaan la safray labbo nin. Waxay igu sameeyeen waxyaabo la yaq-yaqsado. Anigu hadda miyaan ahay khaniis?

Khaniisnimadu waa qof jacayl qofkale oo noociisa ah.

Wiil jacayl wiil kale.
Ama gabar jacayl gabar kale.
Dadkaan waxay samayn karaan galmo haddii ay sidaasi doonayaan.
Khaniisnimadu sidoo kale waxaa lagu magacaabaa khaniis haddii ay tahay mid ka dhaxaysa wiilasha dhexdooda khaniisad haddii ay tahay mid ka dhaxaysa gabdhaha dhexdooda.

Adigu ma doonaysid in aad samaysid waxyaabahaan.
Midaan waxaa lagu magacaabaa xad gudub galmo.
Midaan waa mid mamnuuc ah. Dadka waawayn ee ku xad gudba carruurta waxaa loo ciqaabi karaa si aad u daran.

Akhri sheekadan gaaban.
Waxaad fuushay geed kadibna waxaad ku fadhiisatay laanta geedka.
Si kedis ah nin ayaa soo fuulay geedkii kadibna kaa riday laantii aad ku fadhiday.
Dhaawac ayaa ku gaaray waadna xanuunsatay.
Ma ahan adiga khaladkaaga in aad soo dhacday.
Balse waa ninka kusoo riday.
Haddana markale ayaad fuushay geedkii. Meeshii cidna ma saarna.
Kama soo dhicin laanta geedka.
Waad ku fadhin kartaa laantaasi ama waxaad fuuli kartaa laan kale.
Macnaheedu ma ahan in halmar lagu soo riday, in aad markasta kasoo dhacaysid geedka.

Midaana macnaheedu wuxuu yahay in xad gudubka galmo ee uu nin kugu sameeyo aadan kaa dhigaynin in aad noqotid khaniis.
Adiga ayaa nafsadaada u oggaan doona hadhow dambe haddii aad tahay khaniis ama haddii aadan ahaynba.
Waxaad oggaan doontaa marka aad qof jeclaatid.

I am a 13-year-old boy and during my journey to this country I travelled with two men. They did disgusting and painful things to me. Am I now a homosexual?

A homosexual is someone who loves someone of their own sex.

A boy who loves another boy.
Or a girl who loves another girl.
These people can have sex together if they want to.
Homosexuals are also called gay if they’re boys or lesbian if they’re girls.

You didn’t want to do those things.
This is called sexual abuse.
This is prohibited. Adults who abuse children can be severely punished.

Read this little story.
You climb a tree and sit on a branch.
Suddenly a man climbs up and pushes you off the branch.
You injure yourself and it hurts.
It’s not your fault that you fell off.
The man pushed you.
You climb the tree again. There is nobody there.
You don’t fall from the branch.
You can stay sitting on that branch or climb onto another branch.
Just because you were pushed once, that does not mean you will always fall off the tree.

This means that sexual abuse by a man does not make you gay.
You will find out yourself later if you are gay or not.
You will know when you fall in love with someone.