(13, wiil) Shaley dugsiga, waxaan ku qaadanay fasalka waxbarashada galmada.Macalinka wuxuu ina tusiyay gus ka sameysan alwaax iyo jeexa sare ee siilka oo dhar ka sameysan.Waxay na tusiyeen sida ay xubnahaasi u shaqeeyaan.Waxaa la naga filayay in aanu taabano.Saaxiib ayaa igu yiri:Waa dembi.Laguuma oggola in aad waxyaabahaasi taabatoRun miyaa midaasi?

Agabka loogu talogalay fasallada waxbarashada galmada inta badan waxaa loogu talogalay taabasho iyo barasho.
Hadafka laga leeyahay waa:
In gabdhaha iyo wiilasha ay tahay in ay ogaadaan oo ay bartaan xubnahooda galmada.
Gabdhaha iyo wiilasha waa in ay ogaadaan:
Sidee ayay u shaqeeyaan xubnahooda galmada?
Waa muhiim in carruurta iyo dhallinyarada la wargeliyo.
Waa in ay bartaan jirkooda.

Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ka baqaan taabashada waxyaabahaasi oo kale.
Waxaa laga yaabaa in aysan u baran in ay ka hadlaan xubnaha galmada.
Xaaraan ama dembi ma aha in macluumaad la helo.
Ma jiro kitaab barakeysan oo sheegaya:
In aan laguu oggolayn in aad taabato waxyaabahan.

Ogaanshaha jirka iyo xubnaha galmada way ku caawin karaan:
Waxay kaa caawin karaan in aad iska difaacdo cudurrada qaarkood.
Waxay ku caawin karaan dumarka in aysan uur qaadin marka ay rabaan in aysan qaadin.
Waxay kaa caawin karaan ka hortagga macluumaadka beenta ah iyo quraafaadka.
Waxay gacan ka geysan karaan in qofna aan been u sheegiin gabdhaha iyo wiilasha.

(13 ساله، پسر) ما دیروز در مدرسه آموزشِ مَسائلِ جِنسی داشتیم. معلّم یک آلتِ تناسلیِ مردانه (Penis) ساخته شده از چوب و یک فَرَج (Vulva) ساخته شده از پارچه را به ما نشان داد. آن‌ها نشان می‌دهند که این اندام‌ها چِگونه ساخته شده‌اند. ما باید آن‌ها را لمس می‌کردیم. یکی از دوستانِ دخترم می‌گوید: این یک گُناه است. نباید یک چنین چیزی را لمس کرد. آیا این صَحیح است؟

مَوادِ آموزشی برایِ آموزشِ مَسائلِ جِنسی اَغلب برایِ لمس کردن و یادگیری هستند.
هدف این است که:
دختران و پسران باید با اندام‌هایِ جِنسی خود آشنا شوند.
دختران و پسران باید بدانند:
اندام‌هایِ جِنسی چگونه کار می‌کنند؟
مُهم است که همه‌یِ کودکان و جوانان آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدنِ خود را بشناسند.

بعضی از افراد مُمکن است، از لمس کردنِ چنین چیزی شَرم داشته باشند.
شاید آن‌ها عادت نکرده باشند که راجع به اندام‌هایِ جِنسی صُحبت کنند.
اطّلاع کسب کردن حَرام یا گُناه نیست.
در هیچ کتابِ مُقدّسی نوشته نشده است:
نباید این مَواد را لَمس کرد.

دانستن در موردِ بدن و اندام‌هایِ جِنسی می‌تواند کُمک کننده باشد:
می‌تواند برایِ مُحافظت خود در برابرِ برخی از بیماری‌ها کُمک کننده باشد.
می‌تواند کمک کند تا زنان به طورِ ناخواسته باردار نشوند.
می‌تواند در برابر اطّلاعاتِ غَلط و خُرافات کُمک کننده باشد.
می‌تواند کُمک کند که هیچ‌ فردی نتواند به دُختران و پسران دروغ بگوید.

ዓርከይ ከም ዝነገረትኒ፡ „መከላኸሊ ቀለቤት“ ተጠቐም ትብለኒ። እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እዩ። እንታይ እዩ? ብኸመይ ከ ክጥቀመሉ ይኽእል?

እዚ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና መከላኸሊ ጥንሲ እዩ።
እታ ቀለቤት ንኣካላትኪ ሆርሞን ትወስደሉ።
በዚ ኣገባብ ድማ ጥንሲ ንኸይመጽእ ይዕገት።
ሓኪም ማህጸንኪ ክትጽሕፈልኪ ትኽእል እያ።
በቲ ናይ ሓኪምኪ ወረቐት ጌርኪ ድማ ኣብ ፋርማሲ እቲ ቀለቤት ትገዝእዮ።

እታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ተእትውያ።
ኣብ ብልዕትኺ ድማ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ክትጸንሕ ኣለዋ።
ብድሕሪ እዚ ነታ ቀለቤት ካብ ብልዕትኺ ተውጽእያ።
ብድሕሪ እዚ ሸውዓተ መዓልቲ ተጸቢኺ ሓዲሽ መከላኸሊ ቀለቤት እንደገና ተእትዊ።
ብዝበለጸ ኣብ ካላንደርኪ መዘከሪ ግበርሉ።

ኣስተውዕሊ: እቶም ሆርሞን ዘይምቹእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ማህጸንኪ ኬድኪ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ቅሰሚ።
እቲ መከላኸሊ ቀለቤት ብኸመይ ከተእትውዮ ትኽእሊ?
መጀመርያ ምጹእ ቦታ ድለዪ።
ብድሕሪኡ ኣብ ከተብሩኺ ትኽእሊ ኢኺ።
ወይ ድማ ሓንቲ እግርኺ ኣብቲ ናይ ባጮ ጫፍ ክትሰቕልዮ ትኽእሊ ኢኺ።
ብመጠዋጢት ኣጻብዕትኽን ዓባይ ዓባይቶኽን ጌርኪ ነታ ቀለቤት ጽቐጥያ።
ሕጂ ነታ መከላኸሊ ቀለቤት ኣብ ብልዕትኺ ክትደፍእያ ትኽእሊ።
እታ መከላኸሊ ቀለበት ኣብ ውሽጢ እንተ ዘይትስማዓኪ ኣላ ኣብ ቦትኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ።