Beiträge

ኣነ (ወዲ 15 ዓመት) ጀርመናዊት ዓርኪ ኣላትኒ። ብዙሕ እዋን ብሓሳብ ኣይንሰማማዕን ኢና። ኣካዳድናኣ ናይ ዓዋሉ (ሴክሲ)፣ ብዘይ ባኣይ ወይ ብዘይ ድሌተይ ድላያ ትገብር። ኣነ ድማ ደስ ኣይብለንን እዩ። ጀርመናውያን ኣዋልድ ኩለን ከምኡ ድየን?

ኩለን ጀርመናውያን ሓደ ኢየን ክበሃል ኣይከኣልን።
ንቡዝሓት ኣዋልድን ኣንስትን ግን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም:
ልክዕ ከም ኣወዳት ንሳተን እውን ናይ ሂወት ናጽነት ክህልወን ይደልያ።
እዚ ማለት: ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ኣዳላው ወይ ብማዕረ ክረኣያ ይደልያ።

እዚ ማለት ግን ካልእ ዓርኪ ይደልያ ማለት ኣይኮነን።
ናይ ባዕለን ርእሰ-ውሳኔ ስለ ክገብራ ዝደልያ እዩ።
ዝደለየኦ ነገር ባዕለን ክውስና ይደልያ። ንኣብነት:
ዝደለየኦ ዓይነት ክዳውንቲ ክኽደና ይደልያ።
ምስ መሓዙተን ዋላ እውን ንበይነን ክራኸባ ይደልያ።
ምስ ካልኦት ኣወዳት እውን ክመሓዘዋ ይደልያ እየን።
እዚ ግን ምስ ዝምድናኹም ወላሓንቲ ዘራኽብ የብሉን።
ዓርክኻ ብጣዕሚ ትፈትወካ እያ።
ይኹን ደኣምበር ምስ ካልኦት ሰባት፣ ኣዋልድ ኮና ኣወዳት ርክባ ከተቋርጽ ግን ኣይትደልን።

ካብ ጓል ናብ ጓል እውን ፍልልይ ኣሎ።
ብዛዕባ ዘለካ ስምዒታት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዓርክኻ ተዛራረብ።
ነንሓድሕድኩም ከኣ እንታይ ከም ትምነዩን ትደልዩን ተመያየጡ።
ብድሕሪ እዚ ዝሓሸ ክትሰማምዑ ኢኹም።

أنا (فتاة عمري 13 سنة) أعرف الأتي من بلدنا: شباب يلتفون حولك ويمدوا أيديهم عليك. وقد حدث ذلك أيضا هنا. وأنا أخجل من ذلك. فمن يساعدني؟

ما يفعله هؤلاء الشبان قد أصبح ممنوعا في ألمانيا.
فلا تخضعين للخجل.
فما يفعله هؤلاء الشبان يمكن معاقبتهم بالقانون.

البنات والسيدات في ألمانيا لهم نفس حقوق الشباب والرجال.
ولا يحق لأحد معاكستهن.
ولا يحق لأي شخص أن يلمس البنات أو النساء من دون رغبتهن.
ولا يحق لأي شخص أن يخيفهن أو يعتدي عليهن.

إطلبي المساعدة.
إحكي لمعلمتك في المدرسة ما جرى معك.
أو قصي حكايتك لأحد آخر ممن تطمئنين لهم.

ويمكنك تعلم، كيف تتعاملين مع من يعاكسك.
وتوجد دورات تدريبية، تستطيعين التدريب فيها مع آخرين.
فتعرفي أنك قوية.
وتعرفي، متى تهربين.
وتعرفي، ماذا تقولين.
وتعرفي، من يستطيع مساعدتك.
ويمكنك الاشتراك في دورة تدريب كهذه مع أحد صديقاتك.
وتستطيع معلمتك بالمدرسة تعريفك، أين تجدي تلك الدورات التدريبية.
كما يمكنك سؤال الأخصائية النفسية أو المشرفة الإجتماعية بالمدرسة.

أنت لا تفعلين خطأ.
والشبان هم المسؤولون عما يفعلون ولا بد من أن يحسنوا تصرفاتهم .

ኣነን ዓርከይን ደቂ 17 ዓመት ኢና። ንሳ ጓል ከምዘፍቀረት ምስ ነገረትኒ ዝሓስቦ እዩ ጠፊኡኒ። እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ፧

ልክዕ ከም ቀደምኪ ኩኒ።
ንሳ ምስ ከምኣ ጾታ ዘለዋ ሰብ እያ ፍቕሪ ሒዝዋ።

ምስ ናትኪ ኣንጻር ዝኾነ ሰብ ፍቕሪ ምስ ዝሕዘኪ “heterosexuell” ትበሃሊ።
ምስ ከም ናትኪ ጾታ ዘለዋ ሰብ ምስ ተፍቅሪ ከኣ “homosexuell” ትበሃሊ።
ጓል ምስ ጓል እንተ ኮይኑ “lesbisch” ይበሃላ።
ወዲ ምስ ወዲ ድማ “schwul” ይበሃሉ።
ስሚዒቱ ባዕሉ ክመርጽ ዝኽእል ሰብ ዋላ ሓደ የለን።
ገሊኦም ሰባት ስሚዒቶም እንዳ ተቐየረ ይመጽእ።
ደሓር ሓንሳብ homosexuell ይኾኑ ሓንሳብ ድማ heterosexuell ይኾኑ። እዚኦም ድማ “bisexuell” ይበሃሉ።
እዚ እውን ንቡር እዩ።
ኣዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝምድና ኣብ ኩለን ሃገራት እዩ ዘሎ።
ሕማቕ ኮይኑ ግን እዚ ተግባር ኣብ ኩለን ሃገራት ኣይኮነን ፍቑድ።

ንቡዝሓት ደቀንስትዮ ኮነ ንቡዝሓት ደቂ ተባዕትዮ homosexuell እንተ ኮይኑም ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ስለዚ መሓዛኺ እንተ ኮምኡ ኢላ ክትነግረኪ ከላ ቀሊል ኣይነበረን ንዓኣ።
ቁሩብ ድፍረት እውን የድሊ እዩ።
እዚ ዘርእየካ ነገር ግን፡ መሓዛኺ ብጣዕሚ ከም ትኣምነኪ እዩ።

ምናልባት ኣይርደኣክን ይኸውን ስለምንታይ ንሳ ንጓል ኣፍቂራ።
ክትርድእዮ እውን የብልክን።
ኣገዳሲ ነገር ግን፡ እታ መሓዛኺ ጠባያ ወላሓንቲ ኣይተቐየረን።
ምናልባት ምሳኺ እውን ፍቕሪ ከይሕዛ ፈሪሕኪ ትኾኒ።
መብዝሕትኡ ግዜ ግን ኮምኡ ኣየጋጥምን እዩ።
ከም ቀደምክን መሓዙት ክትኮና ትኽእላ ኢኽን።
ጽን ኢልኪ ክትሰምዕያ ኣለኪ ከምኡ ‘ውን ክትጻወቲ ትኽእሊ ኢኺ።
መሓዛኺ ድማ ኩሉ ግዜ ማሓዛኺ ክትከውን ትስፉዋት ኢና።
ትፍቶ መሓዛ ክትህልወካ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ።

Je ne veux pas être infecté(e) par le virus VIH. Qu’est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux me protéger ?

Tu ne peux pas attraper le VIH avec des relations sexuelles si tu utilises le préservatif correctement.
Tu peux acheter des préservatifs à plusieurs endroits :
au supermarché, à la station-service ou en parapharmacie.

Important : les préservatifs ne doivent pas être exposés au soleil.
Les préservatifs ne doivent pas être trop vieux.
Les préservatifs ne doivent pas être abimés.

Tu peux utiliser des préservatifs si tu veux avoir des relations sexuelles avec une fille ou avec un garçon.
Tu enfiles le préservatif sur le pénis.
Le préservatif est une bonne protection.

J’ai des questions sur le VIH et sur le sida. Avec qui est-ce que je peux en parler ?
Si tu as des questions sur le virus VIH et le sida, tu peux obtenir de l’aide auprès des CENTRES D’INFORMATION ET DE DÉPISTAGE VIH-SIDA ou des CENTRES DE CONSULTATION SIDA.
Ils sont dans de nombreuses villes.
Tu n’as rien à payer et ils ne parlent pas de tes questions avec d’autres personnes.

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de