از چه سنی‌ من اجازه دارم سکس داشته باشم؟

در رابطه جنسی دو نکته مهم است:
سن و نوع ارتباط شما با فردی که با او رابطه جنسی دارید.
در اینجا آنچه مجاز یا ممنوع است را می‌بینید:

سنّ ۰۱۳ ۱۴۱۵ ۱۶۱۷ ۱۸۲۰ ۲۱ به بعد  
۰۱۳ نخیر نخیر نخیر نخیر نخیر
۱۴۱۵ نخیر بله بله بله نخیر
۱۶۱۷ نخیر بله بله بله بله
۱۸۲۰ نخیر بله بله بله بله
۲۱ به بعد   نخیر نخیر بله بله بله

همیشه مهم است که هر دو نفر رابطه جنسی را بخواهند.
اگر یکی از دو نفر دوست نداشته باشد، رابطه جنسی ممنوع است.
هیچ‌کس اجازه ندارد شما را به داشتن رابطه جنسی مجبور کند.

آیا در خانه‌های گروهی زندگی می‌کنید یا در یک اقامتگاه؟

در آنجا اجازه ندارید در سنین کمتر از 16 سال رابطه جنسی داشته باشید.

رابطه جنسی بین افراد زیر ممنوع است:

  • والدین با فرزندان
  • ناپدری و نامادری با فرزندان
  • معلم با شاگرد
  • سرپرست با جوانان ساکن خانه‌های گروهی یا اقامتگاه جوانان
  • در زمان کارآموزی، کار و یا کارورزی، معلمتان اجازه ندارد با شما رابطه جنسی داشته باشد.
  • اگر به عنوان فرزندخوانده با خانواده‌ای زندگی می‌کنید، پدر و مادرخوانده شما اجازه ندارند با شما رابطه جنسی داشته باشند.
  • همچنین قیم شما اجازه داشتن رابطه جنسی با شما را ندارد.

هیچ یک از این افراد اجازه ندارند با شما رابطه جنسی داشته باشند.

در غیر اینصورت لطفاً بلافاصله کمک بخواهید.