هَمه¬یِ دوستانِ من در Lovoo هستند. آن چیست؟

Lovoo یک نرم افزار کاربردی برای دوست¬یابی است.
نرم افزار کاربردیِ دوست¬یابی یک شبکه‌ی اجتماعی برای آشنا شُدن و عِشق¬بازی است.
شما می¬توانید از طَریقِ تِلفُنِ هَمراهِ هوشمندِ خود با دیگران آشنا شوید.
شما عَکسِ شَخص را می¬بینید و می¬توانید برای او بنویسید.
نرم افزارهایِ کاربردیِ مختلفی برای دوست¬یابی وُجود دارند.

به عُنوانِ مِثال، شما می¬توانید در Lovoo تِعدادِ زیادی دوست پیدا کنید.
یا این که می¬توانید رابطه‌ای را شروع کنید.
شما می¬توانید به صُورتِ رایگان در Lovoo ثَبتِ نام کنید.
اما شما باید 17 سال سِن داشته باشید.
تَوجُّه: بَرخی از خَدماتِ Lovoo دارایِ هَزینه هستند.

بَعضی از افراد از نرم‌افزارهای کاربردیِ دوست¬یابی برایِ مَقاصدِ دیگر¬ اِستفاده می¬کنند.
آنها قَصد دارند شما را فریب دهند.
یا این که قَصد دارند (فقط) رابطه¬یِ جِنسی با شما داشته باشند.
گاهی اُوقات آنها سِن خود را نیز دُروغ می¬گویند.

اگر می¬خواهید با شَخصی مُلاقات کنید:
در مَکانی مُلاقات کنید که دیگران نیز حُضور داشته باشند.
بگویید چه چیزی را می¬خواهید یا این که چه چیزی را نمی¬خواهید.
اگر مُشکلی وُجود دارد، کُمک بگیرید.

مَن (15 ساله، دُختر) دوست دارم تا اِمسال به جَشنِ اُکتبر (Oktoberfest) مونیخ بِروم. مَن تا کُنون در آنجا نَبودم! چه چیزی را باید بِدانم؟

جَشنِ ماهِ اُکتبر تَقریباً بُزُرگ‌تَرین جَشن مَردمی در دُنیا است.
در بَرخی از روزها 600.000 نَفَر به این جَشن می‌آیند!
این می‌تَوانَد گاهی اُوقات ناخوشایَند باشد.
به همین دلیل نیز، می‌تَوانید در اینجا نُکاتی را دَرباره‌ی یِک گَردِشِ زیبا به آنجا بیابید.

جَشنِ اُکتبر می‌تَواند خِیلی لِذّت‌بَخش باشد.
اما هَمچنین مُمکِن است لَحَظاتِ ناخوشایندی نیز در جَشنِ اُکتبر وُجود داشته باشند:
هِنگامی که ناگهان تَنها می‌شَوید.
هِنگامی که کَسی شُما را به صُورتی ناخوشایند تَحریک کَرده است.
هِنگامی که خُشونَت را تَجرُبه کَرده‌اید.
این‌ها تَنها چَند مِثال هَستند.

ما قَصد داریم به شُما بِگوییم: اِحساسِ شُما عادّی و مُهِّم است!
چِنانچِه به کُمَک نیاز دارید، به نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) بَرای دُختران و زَنان بیایید.
در آنجا خانم‌هایِ مِهربان در تَمامِ مُشکِلات به شُما کُمَک می‌کُنند.
آن‌ها هر روز از ساعتِ 18 تا 1 و در روزهایِ شَنبه از ساعتِ 15 تا 1 در آنجا حُضور دارند.
نُقطه‌یِ اَمنیتی (Security Point) در مَرکَز خَدَمات (Servicezentrum) قَرار دارد.
در آنجا پُلیس، صَلیبِ سُرخ و دَفترِ اَشیاءِ گُمشُده نیز قَرار دارند.
شُما هَمچِنین می‌تَوانید از نیروهایِ اَمنیتی، مأمورانِ پُلیس یا خدمات‌رسانان سُئوال کُنید.
آن‌ها شُما را به آنجا هِدایَت می‌کُنند.
www.sicherewiesn.de

دوستانم می‌خواهند به همراه من (14ساله) به استخر بروند. در آنجا می‌توان به دختران لخت نگاه کرد. آیا این حقیقت دارد؟

دختران و پسران، مردان و زنان با علاقه به استخر می‌روند.
هنگامی که هوا خوب است به استخر روباز می‌روند.
در آنجا چمن برای استراحت کردن و آفتاب گرفتن وجود دارد.
و فضاهایی هم برای بازی وجود دارد.
هنگامی که هوا بد است به استخر سرپوشیده می‌روند.
در آنجا پس از شنا اغلب می‌توان فقط استراحت کرد.

همه لباس شنا به تن دارند.
آن‌ها می‌خواهند شنا کنند، استراحت کنند و لذت ببرند.
هیچ‌کس نمی‌خواهد به او خیره شوند یا به او دست بزنند.

در اروپا خیلی از مردم هنگام شنا لباسِ کمی به تن دارند.
این کار مناسب است، چرا که لباسِ خیس به سرعت خشک می‌شود.

دید زدن زنان و دختران بی‌ادبی است.
گاهی زنان و دختران از این نگاه‌ها ناراحت می‌شوند.
اگر می‌خواهید نگاه کنید، بسیار کوتاه باشد.
هرگز اجازه ندارید به آن‌ها دست بزنید یا برایشان ایجاد مزاحمت کنید. در غیر اینصورت ممکن است با دردسر مواجه شوید.
دستمالی کردن دختران و زنان ممنوع است.

اگر می‌خواهید با دختری آشنا شوید، باید مودبانه او را مورد صحبت قرار دهید.
می‌توانید بپرسید: اجازه دارم شما را به یک بستنی مهمان کنم؟
یا اینکه، علاقه دارید با من تنیس روی میز بازی کنید؟

بسیار مهم: شنا یاد بگیرید تا در قسمت پرعمق غرق نشوید!

من از طریق تلفن هوشمندم در فیس‌بوک (Facebook) ثبت نام کرده‌ام. چطور می‌توانم آنجا با افراد دیگر آشنا شوم؟

فیس بوک (Facebook) یک شبکه اجتماعی در اینترنت است.
شبکه اجتماعی یعنی:
در آنجا افراد زیادی از سراسر دنیا می‌توانند باهم صحبت کنند.
اینستاگرام (Instagram) و واتس‌اَپ (Whatsapp) هم شبکه‌های اجتماعی هستند.
بدین صورت می‌توان با دوستان قدیمی خود ارتباط برقرار کرد.
و می‌توان دوستان جدید پیدا کرد.

وقتی با افراد غریبه آشنا می‌شویم، بسیار هیجان‌انگیز است.
اما گاهی باید در مورد افراد غریبه مراقب باشیم.
در اینجا منظور ما از افراد غریبه یعنی:
شما این افراد را هرگز خارج از اینترنت ندیده‌اید.

بنابراین نکاتی برای شما داریم:
نام واقعی و آدرس خود را نگویید.
شماره تلفن خود را ندهید.
لطفاً عکسی از دوستانتان را در اینترنت قرار ندهید.
شاید آنها این کار را دوست نداشته باشند.

مهم: هرگز با فردی که در اینترنت آشنا شده‌اید، به تنهایی ملاقات نکنید.
فردی را که خوب می‌شناسید، با خود ببرید.
با او در یک مکان عمومی یا در کافه قرار بگذارید.