(13 ساله، پسر) ما دیروز در مدرسه آموزشِ مَسائلِ جِنسی داشتیم. معلّم یک آلتِ تناسلیِ مردانه (Penis) ساخته شده از چوب و یک فَرَج (Vulva) ساخته شده از پارچه را به ما نشان داد. آن‌ها نشان می‌دهند که این اندام‌ها چِگونه ساخته شده‌اند. ما باید آن‌ها را لمس می‌کردیم. یکی از دوستانِ دخترم می‌گوید: این یک گُناه است. نباید یک چنین چیزی را لمس کرد. آیا این صَحیح است؟

مَوادِ آموزشی برایِ آموزشِ مَسائلِ جِنسی اَغلب برایِ لمس کردن و یادگیری هستند.
هدف این است که:
دختران و پسران باید با اندام‌هایِ جِنسی خود آشنا شوند.
دختران و پسران باید بدانند:
اندام‌هایِ جِنسی چگونه کار می‌کنند؟
مُهم است که همه‌یِ کودکان و جوانان آگاهی داشته باشند.
آنها باید بدنِ خود را بشناسند.

بعضی از افراد مُمکن است، از لمس کردنِ چنین چیزی شَرم داشته باشند.
شاید آن‌ها عادت نکرده باشند که راجع به اندام‌هایِ جِنسی صُحبت کنند.
اطّلاع کسب کردن حَرام یا گُناه نیست.
در هیچ کتابِ مُقدّسی نوشته نشده است:
نباید این مَواد را لَمس کرد.

دانستن در موردِ بدن و اندام‌هایِ جِنسی می‌تواند کُمک کننده باشد:
می‌تواند برایِ مُحافظت خود در برابرِ برخی از بیماری‌ها کُمک کننده باشد.
می‌تواند کمک کند تا زنان به طورِ ناخواسته باردار نشوند.
می‌تواند در برابر اطّلاعاتِ غَلط و خُرافات کُمک کننده باشد.
می‌تواند کُمک کند که هیچ‌ فردی نتواند به دُختران و پسران دروغ بگوید.

مادر و مادر بزرگم همیشه می‌گویند: “هنگامی که یک دختر با پاهای باز می‌نشیند، به این معنا است که او دیگر باکره نیست.” آیا این درست است؟

چنین چیزی را نمی‌توان از نوع نشستن تشخیص داد.
نَسل‌های گذشته در سالیان دور چِنین فکر می‌کرده‌اند.
زیرا می‌خواستند که دختران با پاهای بسته بنشینند.

داستان‌های مشابه زیادی وجود دارند (افسانه‌ها):
به عنوان مثال: “هنگامی که دختران دوچرخه سواری می‌کنند، آن‌ها دیگر باکره نیستند.”
یا: “دختران نباید بپرند، زیرا ممکن است پرده بکارتشان پاره ‌شود.”

این گفته‌ها گاهی سَبب سَردرگمی دختران می‌شوند.
آن‌ها سَبب محدود شدن حرکت یا رفتار دختران می‌شوند.
بعضی از دختران از اَنجام این رفتارها ترس دارند.

تَصورات مُشابهی در مورد عادت ماهانه یا حاملگی وجود دارد:
به عنوان مثال: “هنگامی که زنان عادت ماهانه دارند، نباید خود را بشویند، زیرا ممکن است مریض شوند.”
یا: “زنان می‌توانند در استخر حتی بدون رابطه جنسی حامله شوند.”

این گفته‌ها صحیح نیستند.
اگر شما یک دختر هستید، بهتر است با یک پزشک زنان مشورت کنید.
او می‌تواند درباره تمام این موضوعات اِطلاعات صحیح در اِختیار شما بگذارد.

من بخاطر فرارم بدهی‌های سنگینی دارم. باید آن‌ها را تسویه کنم و می‌ترسم. چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟

دختران بسیاری مشکلات شبیه مشکل شما را دارند.
آن‌ها قصد داشتند در اروپا به عنوان پرستار بچه یا آرایشگر کار کنند.
آن‌ها اغلب پس از سفر بدهی‌های سنگینی دارند.
برای این بدهی‌ها باید کار کنند.
بدین ترتیب این دخترها مجبور به انجام کاری می‌شوند که دوست ندارند.

برخی موفق به فرار می‌شوند.
اما اغلب نمی‌توانند داستان خود را تعریف کنند.
آن‌ها می‌ترسند:
اگر چیزی را فاش کنند برای خودشان و خانواده‌شان اتفاق بدی بیفتد.

آیا شما هم در موقعیتی مشابه قرار دارید؟
آیا شما هم قسم خورده‌اید که چیزی به کسی نگویید؟
در موسسه سُل‌وُدی SOLWODI (همبستگی با زنان نیازمند) زنانی کار می‌کنند که به دختران و زنان نیازمند کمک می‌کنند.
داستان خود را می‌توانید برای آن‌ها تعریف کنید.
با آن‌ها تماس برقرار کنید. به کمک آن‌ها می‌توانید سعی کنید راه حلی پیدا کنید.

موسسه سُل‌وُدی SOLWODI (همبستگی با زنان نیازمند) در شهر مونیخ: 27275859/089
برای تمامی محل‌های دیگر: www.solwodi.de

Text: SOLWODI München

من با یک نفر سکس داشتم و از او برای این کار پول گرفتم. آیا این کار ممنوع است؟

اگر تو زیر ۱۸ سال هستی‌، کسی‌ اجازه پرداخت پول برای سکس را به تو ندارد

 بله این کار در آلمان ممنوع است

 

کار خلاف را تو نکردی و تو مجرم نیستی‌

کار خلاف را شخصی‌ کرده که با تو سکس داشته و رفتار غلطی انجام داده

این کار جرم دارد و اینگونه افراد میتوانند جریمه شوند

 

تو نباید این کار را بکنی‌

اگر کسی‌ این تقاضا را از تو بکند، تو میتوانی‌ به پلیس مراجعه کنی‌

پلیس به تو و دیگر نوجوانان کمک می‌کند که این اتفاق دیگر نیفتاد

 

این خوب است که تو در این باره حرف بزنی‌

شاید حرف زدن در این باره به تو کمک کند و تو سبک شده و حالت بهتر شود

این حرف را به یک شخص مورد اعتمادت بزن

شخصی‌ که با دانستن این ماجرا فکر بد در مورد تو نمیکند

 

برای این موضوع هم در آلمان دفاتر مشاوره وجود دارد:

برای نوجوانان پسر: http://www.marikas.de/

برای نوجوانان دختر: http://www.mimikry.net/

برای هر سنّ و هر جنسیتی: http://www.jadwiga-online.de/kontakt.php

برای زنان: http://www.solwodi.de/33.0.html?&L=0%3FkeepThis%3Dtrue