ኣደይን ዓባየይን ኩሉ ግዜ “ጓል ተጋሕሺና ኮፍ ትብል እንተ ኮይና፡ ድንግልነታ ኣጥፊኣ ኣላ ማለት እዩ” ይብላኒ። እዚ ሓዊ ድዩ?

እዚ ነገር ብኮብ ኣበሃህላ ክፍልጥ ዝኾነ ኣይኮነን።
በቶም ዓበይቲ ወለዶ ኣብ ጥንቲ እዋን ግን ከምኡ ይበሃል ነይሩ።
እዚ ግን ጓል እግራ ኣኪባ መታን ኮፍ ክትብል ኢሎም እዮም ዝብሉ ዝነበሩ።

ከምዚ ተመሳሳሊ ታሪኻት (ብሂላት) ኣለዉ፡
ንኣብነት: „ኣዋልድ ብችግለታ እንተ ዘዊረን ድንግልነተን ይጠፍእ።“
ወይ: „ኣዋልድ ክነጥራ የብለንን ምኽንያቱ፡ ድንግልነታ ስለ ዝቅደድ።“

እዚ ብሂላት ሓደ ሓደ እዋን ንገሊእን ኣዋልድ የፍርሐን እዩ።
ኣዋልድ ኣብ ዝገብርኦ ንጥፈታት ወይ ተግባራት ክቁጠባ ይግድድ።
ገለ ኣዋልድ ድማ ኮምኡ ከይ ገብራ ይፈርሓ።፡

ተመሳሳሊ ሓሳባት ብዛዕባ ጽግያትን ጥንስን እውን ኣሎ፡
ንኣብነት: „ጓል ናይ ኣዴታታ እንተ መጺእዋ ክትሕጸቦ የብላን መታን ከይትሓምም።“
ወይ ድማ: „ጓል ኣብ መሐንበሲ ቦታ ብዘይ ስጋዊ ርክብ እውን ክትጠንስ ትኽእል እያ።“

እዞም ኩሎም ብሂላት ሓቂ ኣይኮኑን።
ጓል እንተ ኮይንኪ፡ ነታ ሓኪምኪ ክትሓትያ ትኽእሊ ኢኺ።፡
ብዛዕባ እዚ ኩሉ ኣርእስቲ እኹል ሓበሬታ ክትህበኪ ትኽእል እያ።

ብሰንኪ ጉዕዞ ናብ ስደት ከቢድ ዕዳ ተሰኪመ ኣለኹ። ዕዳይ ድማ ክመልሶ ስለዘለኒ ተጨኒቐ ኣለኹ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል፧

ብዙሓት ደቀንስትዮ ተመሳሳሊ ጸገማት ኣለወን።
ኣብ ኤውሮፓ ከም ተሓዚት ቆልዓ ወይ መሻጢት ክሰርሓ ይደልያ።
መብዝሕትኡ ግዜ ድሕሪ ጐዕዞ ናብ ስደት ከቢድ ዕዳ ኣለወን።
ነዚ ዕዳ ክኸፍላ ድማ ክሰርሓ ይጅምራ።
ስለዚ እተን ደቅንስትዮ ኣብ ዘይደልይኦ ስራሕ ክሰርሓ ይጅምራ።

ገለ ካብእን ይሃድማ እየን።
ብዛዕባ ዘጋጠመን ነገር ግን ክዛረባ ኣይደልያን እየን።
ስለ ዝፈርሓ:
እንተ ተዛሪበን ንስድራቤተን ወይ ንባዕለን ገለ ከይኮና ይፈርሓ።

ተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙኪ ድዩ፧
ንዝኾነ ሰብ ብዛዕብኡ ከይትዛረቢ ኣምሒሎሙኺ፧
ኣብ SOLWODI ንኣዋልድን ኣንስትን ኣብ ሽግረን ክሕግዛ ዝኽእላ ደቀንስትዮ ሰራሕተኛታት ኣለዋ።
ነዐእን ኩሉ ጸገምኪ ክትገልጽለን ትኽእሊ ኢኺ።
ተዳሃይየን እሞ ሓቢርክን ፍታሕ ትረኽባ ትኾና ኢኽን።

SOLWODI ሙንሸን: 089/27275859
ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት: www.solwodi.de

Text: SOLWODI München

ስጋዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻም ገንዘብ ተቐቢለዮ። እዚ ኩልኩል ድዩ፧

ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ኩንኪ።
ኣብዚ ዕድመ ንስጋዊ ርክብ ገንዘብ ክኽፍለኪ ኣይፍቀድን እዩ።
እዚ ኣብ ጀርመን ኩልኩል እዩ።

ሕማቕ ነገር ግን ኣይገበርክን።
ኣስተውዕሊ! ስለ ኸምዚ ዝገበርኪ ኣይክትቅጽዕን ኢኺ።
እቶም ምሳኺ ስጋዊ ርክብ ዝፈጸሙ ግን ጌጋ ተግባር ኢዮም ኣተግቢሮም።
ንሳቶም ክቕጽዑ ይኽእሉ ኢዮም።

ካልኣይ ግዜ ክትደግምዮ ኣየድልየክን ኢዩ።
ናብ ፖሊስ ውን ክትሕብሪ ትኽእሊ ኢኺ።
ኣብዚ ሃገድ ድማ ፖሊስ እዚ ተግባር እዞም ሰባት ከይደግሙ ይተሓባበሩኺ።

ብዛዕባ እዚ እንተተማማዪጥክሉ ጽቡቕ እዩ።
ምናልባት ብድሕሪ እዚ ነዓኺ ውን ይፎኽሶኪ ይኸውን እዩ።
ነዚ ክትገልጽሉ ትኽእልሉ እሙን ሰብ ድለዪ።
ስለ ከምዚ ዝገበርኪ ክጸልኣኪ ዘይክእል ሰብ።

ናይዚ ጉዳይ ኣማኸርቲ ቦታታት እውን ኣሎ።
ንደቂ መንእሰያት ተባዕትዮ: http://www.marikas.de/
ን መንእሰያት ደቀንስትዮ: http://www.mimikry.net/
ንኹሎም: http://www.jadwiga-online.de/kontakt.php
ን ደቀንስትዮ : http://www.solwodi.de/33.0.html?&L=0%3FkeepThis%3Dtrue