من (15 ساله، دختر) عاشق شده‌ام. من سُئوالاتِ زیادی در خُصوصِ رابطه‌یِ جنسی دارم. نمی‌دانم از چه کسی باید بپرسم. والدینم می‌گویند: نیازی نیست “چنین چیزی” را بدانم، زیرا من ضعفِ یادگیری دارم. ضعفِ یادگیری یعنی: در خصوصِ بعضی مَوارد، به زمان و کمکِ بیشتری نیاز دارم. آنگاه همه چیز را متوجّه می‌شوم. چه کسی در خصوصِ سُئوالاتم به من کمک می‌کند؟

بسیار زیباست که عاشق شده‌اید.
داشتن سُئوالات در مورد رابطه‌یِ جنسی کاملاً عادی است.
رابطه‌یِ جنسی یک موردِ شخصی است.
این بدان معنی است که: فقط برای شما و افرادی که به آنها اعتماد دارید خواهد بود.
شاید والدین شما نگران باشند، که کسی از این مورد سوءِ استفاده کند.
اما رابطه‌یِ جنسی یک حقِّ اساسی برای همه‌یِ انسان‌ها است.
و شما حقّ دارید که یک نفر به سُئوالات شما پاسخ دهد.

با خود فکر کنید: با چه کسی می‌خواهید در رابطه با این مُوضوع صُحبت کنید؟
این شخص می‌تواند یک نفر از خانواده‌ی شما باشد.
یا می‌تواند یک سرپرست باشد.
یا شاید هم یک نفر در مدرسه باشد.
شاید آنها بتوانند به شما پاسخ دهند.
شاید آنها جواب را ندانند.

آنگاه شما می‌توانید به صورتِ رایگان از یک پایگاهِ مُشاوره بپرسید.
شما می‌توانید با آنجا تماس بگیرید یا شخصاً مُراجعه کنید.
آن‌ها می‌توانند به خوبی به این سُئوالات پاسخ دهند.
کلماتِ کلیدی را قبل از جلسه‌یِ مُلاقات یادداشت کنید.
آنگاه شما چیزی را فراموش نمی‌کنید.
در اینجا یک لیست از پایگاه‌هایِ مُشاوره را خواهید یافت که به شما کمک می‌کنند:
https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-behinderung.html
روی جمله‌یِ قرمز “آدرس‌هایِ مُفید” (NÜTZLICHE ADRESSEN) کِلیک کنید.

من (16 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. ما عاشقِ یکدیگر هستیم و هم‌آغوشی را دوست داریم. ما اکنون می‌خواهیم رابطه‌یِ جنسیِ بیشتری داشته باشیم. چگونه می‌توانیم این کار را درست انجام دهیم؟ آلتِ تناسلیِ مرد چگونه واژن را پیدا می‌کند؟

این که مُطمئن نیستید، عادی است.
شما تا کنون رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول نداشته‌اید.
اوّلین بار برای بسیاریِ از افراد آسان نیست.
اگر رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخولِ بیشتری داشته باشید، این ساده‌تر خواهد بود.
شما همواره با بدن یکدیگر بهتر آشنا می‌شوید.
شما نیاز به تجربه با یکدیگر دارید.

هنگامی که شما یکدیگر را نوازش می‌کنید، آنگاه با بدنهای خود آشنا می‌شوید.
شما می‌توانید واژن را لَمس کنید و احساس کنید که کجا قرار گرفته است.
شما می‌توانید با احتیاط انگشتِ خود را درونِ واژن وارد کنید.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند آلتِ تناسلیِ سِفت شده شما را نوازش کند.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند خودش آلتِ تناسلیِ شما را درونِ واژن خود کند.
صُحبت کردن هنگام رابطه‌یِ جنسی با یکدیگر، کمک کننده است.

مهم این است که: رابطه‌یِ جنسی باید لذّت بخش باشد.
هنگامی که دوستِ دخترِ شما می‌گوید: درد دارد.
آنگاه شما باید توقف کنید.
شما به زمان نیاز دارید، تا احساساتِ خود را هنگامِ رابطه‌یِ جنسی به درستی بشناسید.
بعد از مدّتی، می‌توانید مانندِ یک تیمِ خوب باشید.

برادرم به من گفته است: او با مردان رابطه‌یِ جنسی دارد. من (15 ساله، مذکر) این را نمی‌فهمم. آیا این کار لذّت بخش است؟

بله، این ممکن است لذّت بخش باشد.

رابطه‌یِ جنسی بینِ زن و مرد می‌تواند زیبا باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین مردان می‌تواند لذّت بخش باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین زنان نیز می‌تواند لذّت بخش باشد.
انواعِ مختلفی از رابطه‌یِ جنسی وجود دارند.

تمامِ انسان‌ها دارایِ “نواحیِ شَهوانی” (erogene Zonen) هستند.
“نواحیِ شَهوانی” مکان‌هایی در بدن هستند.
هنگامِ رابطه‌یِ جنسی آنها لذّت بسیاری ایجاد می‌کنند.

یکی از این مکان‌ها در بدن “پروستات” (Prostata) است.
پروستات بخشی از بدن است.
نمی‌توان آن را از بیرون دید.
پروستات با حرکات در مَقعد لَمس می‌شود.
به عنوان مثال، اگر 2 مرد رابطه‌یِ جنسی مَقعدی داشته باشند.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی یعنی:
یک مرد آلتِ تناسلیِ خود را درون مَقعد مردِ دیگر قرار می‌دهد.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی می‌تواند برای هر دو مرد بسیار زیبا باشد.

سایر “نواحیِ شَهوانی” ممکن است به عُنوانِ مثال شاملِ نواحیِ ذِیل باشند:
کلِّ آلتِ تناسلیِ مرد، بیضه‌ها، نوکِ پستان‌ها یا گردن.
اگر بسیاری از “نواحیِ شَهوانی” به طورِ خوشایند لَمس شوند، رابطه‌یِ جنسی لذّت بخش می‌گردد.

من (16 ساله، پسر) امروز با دوستِ دخترم رابطه‌یِ جنسی داشتم و سبب آسیب به آلتِ تناسلیِ خود شدم. آلتم صدایی مانند تَق داده و خم شده است. در حالِ حاضر مُتورم و کَبود شده است. خیلی درد می‌کند. آیا ممکن است شکسته شده باشد ؟

در آلتِ تناسلی هیچ اُستخوانی وجود ندارد.
بنابراین، امکانِ شکستن استخوان وجود ندارد.
اغلب این اتفاق نمی‌اُفتد.
امّا: آلتِ تناسلیِ شما ممکن است آسیبِ شدیدی دیده باشد.
در خصوصِ این آسیب نیز گفته می‌شود:
آلتِ تناسلی شکسته است.

شما باید فوراً به یک پزشک مُراجعه کنید.
آسیب باید به سرعت درمان شود.
ممکن است در داخلِ آلتِ تناسلی پارگی‌هایی وجود داشته باشند.
آنگاه این مورد باید تحتِ عملِ جراحی قرار گیرد.

لطفاً مُراجعه به پزشک را به بعداً واگذار نکنید.
به پزشکِ متخصص دستگاهِ ادراری و تناسلی (Urologe) مراجعه کنید.
یا به بخشِ اُورژانسِ بیمارستان مُراجعه کنید.
بگویید: آلتِ تناسلیِ من به شدّت آسیب دیده است.
این شَرم‌آور نیست.
لازم نیست بگویید که چگونه اتّفاق افتاده است.
این کار برای سَلامتیِ شما مهم است.
بدونِ درمان، آلتِ تناسلی ممکن است برای همیشه آسیب ببیند.

دوستم به من (16 ساله، مذکر) گفت: دو دختر در مدرسه‌یِ من زوج هستند. اگر هر دو با هم رابطه‌یِ جنسی داشته باشند: آیا آنها با این وجود، برایِ تمامِ عُمر باکره (Jung-Frau) می‌مانند؟

خیر، آنها باکره نمی‌مانند.
“از دست دادنِ بکارت” برایِ بسیاری به این معنی است:
هنگامی که شخصی برای اوّلین بار با فردِ دیگری رابطه‌یِ جنسی داشته باشد.
مهم نیست که شخصِ دیگر چه جنسیتی دارد.

“داشتنِ رابطه‌یِ جنسی” تنها به این معنی نیست:
ورودِ آلتِ تناسلی مرد به واژن.
همچنین رابطه‌یِ جنسی می‌تواند به عُنوان مثال با دهان یا دستان انجام شود.
مهم این است که افراد از چه چیزی خوششان می‌آید.
تفاوتی ندارد که شخص دیگر زن باشد یا مرد.

این یعنی:
این دختران نیز بکارت خود را از دست می‌دهند.
حتّی یک مرد نیز می‌تواند بکارتِ خود را از دست بدهد.
برایِ بسیاری این یک مُوضوع مهم است.

برایِ بسیاری این یعنی: بزرگ شدن.
اما حتّی اگر فرد رابطه‌یِ جنسی هم نداشته باشد، بزرگ می‌شود.
و هر فردی که قبلاً رابطه‌یِ جنسی داشته است، حتماً به این معنا نیست که بزرگ شده است.

من یک دخترِ 14 ساله هستم. دوستانِ دخترِ من در موردِ نقطه‌ِ‌یِ جی (G-Punkt) صُحبت کردند. آن چیست؟ آیا من هم آن را دارم؟

نقطه‌یِ جی محلّی است که در بدنِ زنان و دختران قرار دارد.
همه‌یِ زنان و دختران این نقطه را ندارند.
این بستگی به ساختارِ بدن دارد.

این نقطه در واژن (Scheide) قرار دارد.
این نقطه در سمتِ شکم قرار دارد، می‌توان گفت بالا.
گاهی اوقات درست پس از ورودیِ واژن قرار گرفته است.
گاهی اوقات کمی بیشتر در داخل است.
اغلب کمی زِبر احساس می‌شود.
این نقطه می‌تواند اندازه‌های مُختلف داشته باشد.

چنانچه نقطه‌یِ جی ماساژ داده شود:
برای بعضی‌ها احساسِ بسیار زیبایی به همراه دارد.
بعضی‌ها در نتیجه آن، بهتر به یک اُرگاسم می‌رسند.
بعضی‌ها خیلی آن را احساس نمی‌کنند.
تمامِ این موارد عادی هستند!

بهترین کار این است که: بدن خود را بشناسید.
یاد بگیرید، چه چیزی برای شما خوب است.
این برایِ هر شخص متفاوت است.

هنگامی که یک زن برای اوّلین بار رابطه‌یِ جنسی دارد: آیا او بیش از یک لیتر خون از دست می‌دهد؟

خیر، معمولاً یک زن در اوّلین رابطه‌یِ جنسی این مقدار خون از دست نمی‌دهد.
در این سُئوال رابطه‌یِ جنسی احتمالاً به این معناست: رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول.
این یعنی: آلتِ تناسلیِ مرد به درونِ واژن وارد می‌شود.

در برخی از زنان، پرده‌یِ بکارت (Jungfern-Häutchen) در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” آسیب می‌بیند.
در اینجا می‌توانید راجع به آن بخوانید:
https://refu-tips.de/en/i-14-year-old-had-my-period-last-week-i-used-a-tampon-and-i-suddenly-started-bleeding-heavily-i-am-afraid-i-may-have-damaged-my-hymen-what-can-i-do-now/
در برخی از زنان، دیواره‌هایِ واژن توسّطِ آلتِ تناسلیِ مرد آسیب می‌بیند.
این یعنی: پارِگیهایِ کوچکی در واژن بوجود می‌آیند.
در واژن یعنی: در داخل بدن.
تقریباً نیمی از زنان در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” خونریزی نمی‌کنند.

هنگامی که یک زن خونریزی می‌کند:
آنگاه این اغلب تنها چند قطره است.
اغلب این بد نیست.
آسیب‌هایِ جزئی خود به خود بهبود می‌یابند.
گاهی اوقات طی چند روز چند قطره خون می‌آید.
این نیز بد نیست.

چنانچه خون بیشتر باشد:
آنگاه زن باید به پزشک مُراجعه کند.

دوست پسر من علاقه دارد که اسپرم (منی) او را قورت بدهم (بخورم). اسپرم دقیقاً چیست؟ آیا انسان واقعاً می‌تواند آن را قورت بدهد؟

اسپرم مایعی چسبناک است.
این مایع از آلت تناسلی مرد خارج می‌شود.
در صورت إِنزال، مایع منی (اسپرم) از آلت تناسلی مرد خارج می‌شود.
در اینجا می‌توانید مطالعه کنید که إِنزال چیست:

https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/

زمانی که اسپرم را قورت می‌دهید، حامله نمی‌شوید.
اما از طریق اسپرم امکان انتقال بیماری‌ها وجود دارد.
همچنین زمانی که اسپرم قورت داده می‌شود.
اگر از سالم بودن دوست پسر خود مطمئن نیستی:
بهتر است که اسپرم او را قورت ندهی.

مَزِّه‌اش برای افراد متفاوت است.
بعضی‌ها مَزِّه‌یِ آن را می‌پسندند.
و برای بعضی دیگر اصلاً خوشایند نبوده و حتی نفرت‌آور است.
هر دو مورد عادی است.

هیچ الزامی برای شما در قورت دادن اسپرم وجود ندارد.
و هیچ کس اجازه ندارد شما را به قورت دادن اسپرم مجبور کند.
حتی اگر دوست پسر شما باشد.

من (16 ساله، پسر) روی ویلچِر می‌نشینم. به دیدن دوستان علاقه دارم. آنها می‌گویند: من نمی‌توانم رابطه جنسی داشته باشم. آنها می‌گویند که این مسئله به دلیل ویلچِر است. من یک مرد واقعی نیستم. مطمئِن نیستم. آیا این مسئله درست است؟

خیر، درست نیست.
مرد “واقعی” وجود ندارد.
انسان‌ها متفاوت هستند – مردها و جوانان نیز همینطور.
یک مرد می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد.
یک مرد می‌تواند مردها یا زن‌ها را دوست داشته باشد.
یک مرد می‌تواند دارای ویلچِر باشد.
هر مردی با دیگری فرق می‌کند.
مشکلی ندارد که دارای ویلچِر هستی.

حتی در رابطه جنسی این موارد وجود دارند:
روش‌های زیادی در رابطه جنسی وجود دارند.
مُقارِبَت تنها یکی از روش‌هاست.
مقاربت یعنی آلت جنسی در واژن و یا باسن قرار می‌گیرد.
برای رابطه جنسی راه‌های زیاد دیگری نیز وجود دارند.
آنچه برای هر دو طرف حس خوبی به همراه داشته باشد، همان درست است.

ابتدا کشف کن: دوست داری کُجای بدنت مورد لمس قرار گیرد؟
صادقانه به دوست دختر یا پسر خود بگو، که چگونه لذت می‌بری.
از او نیز بِپُرس، که چگونه لذت می‌برد.
شما می‌توانید به صورت دو نفره برای یکدیگر احساس‌های زیبایی را ایجاد کنید.

من (17 ساله، پسر) از خودم می‌پرسم: آیا می‌توانم از یک کاندوم دوبار استفاده کنم؟

خیر، این کار ممکن نیست.
در صورتی که کاندوم را برای با دوم روی آلت تناسلی خود بکشید:
این احتمال وجود دارد که اسپرم به لایه بیرونی کاندوم راه یابد.
از این طریق اسپرم می‌تواند به واژن زن راه پیدا کند.
در این صورت، زن می‌تواند حامله شود.

چندین پیشنهاد خوب برای شما داریم:
فقط کاندوم‌هایی را استفاده کنید که دارای بسته‌بندی هستند.
در موارد زیر اجازه استفاده از کاندوم را ندارید:
اگر بسته‌بندی دچار مشکل باشد.
یا اگر خود کاندوم دچار مشکل باشد.
یا اگر تاریخ استفاده به اتمام رسیده باشد.

اگر إِنزال (خارج شدن منی) داشته‌اید.
یا اگر کاندوم را مجدد از روی آلت تناسلی خود جدا نموده‌اید.
اگر کاندوم به دُرُستی روی آلت تناسلی شما جای نگرفته است.
در این صورت کاندوم را دور بیندازید.

شما می‌توانید چنیدن کاندوم خریداری کنید.
در داروخانه و یا فروشگاه‌های لوازم بهداشتی، کاندوم‌های ارزان قیمت وجود دارند.
خریدن کاندوم بسیار عادّی است.
به این وسیله نشان می‌دهید که مسئولیت‌پذیر هستید.
این کار نباید برای شما خجالت‌آور باشد!