دوست من (17 ساله) بر اثر قطع نخاع فلج است. او دیروز برای من تعریف کرد: مادرش موهای ناحیه تناسلی او را برایش با ‌تراشیدن اصلاح می‌کند. این بدلیل احکام پاکیزگی در دین اسلام است. این یعنی چه؟ آیا واقعاً مهم است که او تراشیده شود؟

احکام پاکیزگی یعنی، تمیزبودن همانگونه که دین آن را تعیین کرده است.
دین اسلام می‌گوید: یک مسلمان، چه زن و چه مرد، باید در هنگام نماز پاکیزه باشد.
دوست شما دچار معلولیت فیزیکی است.
شاید حتی نماز هم نتواند بخواند.
اگر می‌تواند نماز بخواند:
پس شاید بتواند خودش نیز کار تراشیدن برای اصلاح را انجام دهد.

اگر مذهبی است، می‌تواند به مقررات عمل کند.
او می‌تواند در مورد این مسئله به تنهایی تصمیم‌گیری کند.
او همچنین می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که آیا تمایل به تراشیده شدن دارد یا نه.
اما اگر خود را نتراشد هم، یک مسلمان بد نیست.
شاید برای او، تراشیدن توسط مادرش خوشایند نباشد.
او می‌تواند تصمیم‌گیری کند: چه کسی اجازه دارد او را اصلاح کند؟

مهم این است: دوست تو دارای حقوقی شخصی است.
برای مثال یک حق شخصی می‌تواند این باشد:
او اجازه دارد خودش در مورد بدنش تصمیم‌گیری کند.
هیچ کس اجازه ندارد تا او را وادار به انجام کاری که برایش ناخوشایند است کند.
حتی اگر به دلیل معلولیتش باشد.

دوستِ دخترم به من گفت: او از یک “حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری (Verhütungs-Ring)” استفاده می‌کند. من اطّلاعی راجع به آن ندارم. آن چیست؟ و چه کارایی دارد؟

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری یک روشِ ضدِّ بارداری است – مانندِ قرصِ ضدِّ بارداری.
حلقه هورمون‌هایی را واردِ بدن می‌سازد.
از این طریق باید از بارداری جلوگیری به عمل آید.
مُتخصصِ زنان می‌تواند یک نُسخه برایِ شما بنویسد.
شما می‌توانید توسط نسخه، حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از داروخانه تهیه کنید.

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را درونِ واژن وارد می‌کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری برای مدّتِ سه هفته در آنجا می‌ماند.
سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از واژن خارج می‌سازید.
هفت روز صَبر می‌کنید و سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداریِ جدید را وارد می‌کنید.
بهتر است یک یادآوری را در تقویم بنویسید.

مُهم: هورمون‌ها می‌توانند عَوارضِ جانبیِ ناخوشایندی نیز داشته باشند.
از پزشکِ متخصصِ زنانِ خود مُشاوره بگیرید.
چگونه حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را وارد ساخته و در جای درست قرار می‌دهید؟
ابتدا یک مُوقعیتِ راحت پیدا کنید.
شما می‌توانید در حالت چُمباتمِه بنشینید.
یا شما می‌توانید یک پایِ خود را روی لبه‌یِ وانِ حَمام قرار دهید.
حلقه را با انگشتِ اِشاره و انگشتِ شَست فشار دهید.
حالا حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را به درون مهبل (واژن) خود وارد کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری زمانی به درستی قرار گرفته است، که دیگر آن را احساس نکنید.

من (17 ساله) و دوستم تمایل داریم در آخرِ هفته رابطه‌یِ جِنسی داشته باشیم. امّا من برای آن زمان در دورانِ قاعدگی خواهم بود. از مادربزرگم شنیده بودم: رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی پاک نیست. آیا این صحیح است؟

رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُضر نیست.
اگر شما هر دو به انجامِ این کار تمایل دارید، اشکالی ندارد.
بعضی از بانوان به انجامِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی تمایل دارند و بعضی به انجام این کار تمایلی ندارند.
مردان هم از این نظر مُتفاوت هستند.
در برخی از اَدیان، رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُجاز نیست.
اما این مُوضوع مَربوط به اِعتقاد است.
اگر به آن اِعتقاد دارید، می‌توانید آن را رعایت کنید.
از نظرِ پزشکی، رابطه‌یِ جِنسی در این دوران هیچ اِشکالی ندارد.

مُهم این است که هر دویِ شما این کار را دوست داشته باشید.
راه‌هایِ مُختلفی برای داشتنِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی وُجود دارد.
شما می‌توانید مُتقابلاً به آرامی ناحیه‌ی تناسلیِ یکدیگر را لَمس کنید.

آیا می‌خواهید آلتِ تناسلی در مَهبل (واژن) قرار داشته باشد؟
در این صورت لطفاً به مَواردِ زیر توجّه داشته باشید:
همچنین در طولِ دورانِ قاعدگی از روش‌هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
شما ممکن است در این زمان نیز باردار شوید.
بیماری‌هایِ مُقاربتی در طولِ دورانِ قاعدگی راحت تر إِنتقال می‌یابند.
قبل از این که آلتِ تناسلی به مَهبل وارد شود، تامپون را حَتماً خارج کنید.

من (16 ساله) پنج روز است که در عادتِ ماهیانه (قاعدگی) هستم. دیروز با یک پسر رابطه‌یِ جِنسی داشتم. ما جلوگیری نکردیم. آیا با این حال مُمکن است باردار شوم؟

بله، شما مُمکن است در طولِ دورانِ قاعدگی باردار شوید.
احتمال این اتفاق بسیار ضعیف است.
با این وُجود، مُمکن است اتفاق بیُفتد.

تُخمک در بدنِ شما، هر ماه تنها در یک زمانِ خاص قابلیت باروری دارد.
قابلیت باروری به این مَعنی است که:
شما مُمکن است در یک رابطه‌یِ جِنسیِ مُحافظت نشده باردار شوید.
شما درست قبل از تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما خصوصاً در طولِ تُخمک‌گُذاری قابلیت باروری دارید.
شما زمان کوتاهی پس از تُخمک‌گُذاری نیز قابلیت باروری دارید.
شما وقت تُخمک‌گُذاری خود را دقیقاً نمی‌دانید.
تُخمک‌گُذاری بستگی به زمان بینِ خونریزی‌های شما دارد.
آیا همیشه فقط چند روز بینِ خونریزی شما فاصله وجود دارد؟

در حینِ رابطه‌یِ جِنسیِ ممکن است اسپرم‌ها به واژنِ شما وارد شوند.
آن‌ها می‌توانند تا 5 روز در بدن شما، یک تخمک را بارور کنند.
این ممکن است زمان تُخمک‌گُذاری شما باشد.
لطفاً به یک مُتخصصِ زنان مُراجعه کنید.
او می‌تواند به شما کُمک کند، حتی اگر دیروز باردار شده باشید.
او باید شما را معاینه کند و به شما مشاوره دهد.

دوست دختر من (15 ساله) قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند. اغلب با هم رابطه‌یِ جِنسی داریم. گاهی اوقات فراموش می‌کند، قرصِ زدِّ بارداری را مَصرف کند. آیا مُمکن است باردار شود؟

بله، دوستِ دخترِ شما مُمکن است باردار شود.
مَصرفِ مُنظمِ قرصِ زدِّ بارداری مُهم است!
امّا مَعنایِ مَصرفِ مُنظم برای هر قُرص کَمی مُتفاوت است.

آیا دوستِ دخترِ شما قُرصِ پروژسترون (Mini-Pille) مَصرف می‌کند؟
قُرصِ پروژسترون باید هر روز در زمانِ یکسان مَصرف شود.
دوستِ دخترِ شما باید یک یادآوری را در تلفنِ هَمراهِ خود وارد کند.
تلفن بوق می‌زند: حالا باید قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند.
اگر او دیرتر قُرصِ پروژسترون را مَصرف ‌کند یا این که کاملاً آن را فراموش کند:
آنگاه حِفاظت در برابرِ بارداری کمتر است.
در این صُورت لطفاً تا زمانِ خونریزیِ بَعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

شاید دوستِ دخترِ شُما قُرصِ زدِّ بارداری (Pille) مَصرف می‌کند؟
دوستِ دخترِ شُما باید قُرصِ زدِّ بارداری را هر روز مَصرف کند.
تقریباً در زمانِ یکسان.
اگر قرصِ زدِّ بارداری را فراموش کند:
تا زمانِ خونریزیِ بعدی، برایِ جلوگیری از کاندوم استفاده کنید.

اگر او همیشه قرصِ زدِّ بارداری را فراموش می‌کند:
همراه با هم به مُتخصصِ زنان مُراجعه کرده و مُشاوره بگیرید.
راه‌هایِ پیشگیریِ دیگری نیز وُجود دارند.

من (17 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. او به یک پزشکِ مُتخصصِ زنان مُراجعه کرد. او گفت که تمامِ دختران باید به آنجا بروند. آیا پزشکِ مُتخصصِ مردان نیز وُجود دارد؟

بله، چنین پزشکی وُجود دارد.
این پزشک “مُتخصصِ آندرولوژی (Androloge)” نام دارد.
اغلب او یک “مُتخصصِ اورولوژی (Urologe)” نیز هست.
در بسیاری از مَوارد می‌توانید به این پزشک مُراجعه کنید.
چنانچه سُئوالی در مُوردِ رابطه‌یِ جِنسی یا بدنِ خود دارید.
اگر در مُوردِ آلتِ تَناسلیِ شما مُوردی غیرِ عادی پیش آمده است.
اگر احساسِ عدمِ اعتمادِ به نفس می‌کنید، زیرا بدنِ شما در حالِ تغییر است.

مُهم است:
شما همیشه می‌توانید به تنهایی نیز به آنجا مُراجعه کنید.
دکتر می‌تواند شما را مُعاینه کند.
اگر تمایل به انجامِ این کار داشته باشید.

خوب است که بدنِ خود را بشناسید.
آنگاه مُتوجّهِ تغییرات می‌شوید.
در بروزِ برخی از تغییرات باید به “مُتخصصانِ اورولوژی” مُراجعه کنید.
چنانچه به عُنوانِ مِثال، شخص برآمدگی‌هایی گِرِه‌مانند و سَخت در بیضه‌یِ خود داشته باشد.
آنگاه پزشک باید آن را بررسی کند.
در اینجا می‌توانید یک پزشک را در نزدیکی خود بیابید:
http://www.urologenportal.de/patienten/urologensuche.html?_ga=2.176741090.657452144.1525423126-2097382778.1524050206

من (16 ساله، دختر) در صندلیِ چَرخ‌دار می‌نشینم. من هیچ وَقت دوستِ پسر نداشتم. دوستانِ دخترِ من صَندلیِ چَرخ‌دار ندارند. همه‌یِ دوستانِ دخترِ من قبلاً یک دوستِ پسر داشتند. آیا به این دلیل است که به نظرِ پسران، من زیبا نیستم؟

به نظر می‌رسد که صَندلیِ چَرخ‌دار سَبَبِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شما شده است.
شاید اِحساس می‌کنید که نسبت به دوستانِ دخترتان “مُتفاوت” هستید.
این سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ در بسیاری از افراد می‌شود:
وقتی خود را “متفاوت” احساس می‌کنند.
شاید شما نظراتِ احمقانه‌ای را نیز شنیده باشید.
چنین مَسئله‌ای نیز می‌تواند سَبَبِ ایجادِ عَدمِ اعتماد به نفسِ شود.

اما هر فردی خاص است.
یکی از ویژگی‌هایِ خاصِ شما را می توان فوراً مُشاهده کرد.
شاید به همین دلیل افراد درباره آن با شما صُحبت می‌کنند.
شاید به همین دلیل شما در موردِ آن فکر می‌کنید.
اما “زیبا بودن” از نظرِ همه‌یِ افراد کمی مُتفاوت است.
زیبایی چیزی است، که شما را مُنحصر به فرد می‌کند.
شما فقط یک بار وجود دارید!

بسیاری از دختران و پسران برای مدّتِ طولانی رابطه‌ای ندارند.
امّا: بسیاری از دختران و پسرانِ دارایِ صندلیِ چرخ‌دار، رابطه دارند.
این می‌تواند یک روز برای شما نیز اتفاق بیاُفتد.
هیچ اشکالی ندارد، اگر تا کنون دوست پسر نداشتید.

من 14 ساله هستم. چند ماه است که برایِ عادتِ ماهیانه از تامپون اِستفاده می¬کنم. دیروز یک تامپون را فَراموش کردم و سِپس یک تامپون جدید قرار دادم. اکنون نمی¬توانم تامپونِ قدیمی را بیرون بیاورم. چه کاری باید انجام دهم؟

این اتّفاق برایِ بِسیاری از بانوان* رُخ داده است.
گاهی اوقات می¬توانید خودتان تامپون را خارج کنید.
آن “ناپدید” نمی¬شود.
واژن تنها چند سانتی¬متر طول دارد.

در اینجا به چند نُکته اِشاره می¬گردد:
چمباتمه زده و یا رویِ توالت بنشینید.
سَعی کُنید آرامش داشته باشید.
اگر آرام باشید، بهتر نتیجه می¬گیرید.
شاید بتوانید تامپون یا نَخِ آن را با انگشتان خود بِگیرید.
هَمچنین سَعی کُنید “به سَمتِ پایین فِشار دَهید”.
گاهی اوقات اگر به پایین فشار دهید، تامپون خودش بیرون خواهد آمد.

اگر این کار جواب نداد، باید به پزشکِ مُتخخصِ زَنان مُراجعه کنید.
او شما را مُعاینه کرده و می¬تواند تامپون را بِلافاصله خارج کند.
تامپونِ فراموش شده می¬تواند شما را بیمار کند.
در این صُورت حتماً به زودی به پزشکِ مُتخصصِ زَنان مُراجعه کنید.
اگر از وُجودِ تامپون مُطمئن نیستید نیز به پزشک مُراجعه کنید.
این شَرم¬آور نیست.
انجامِ این کار برای این که بیمار نشوید مُهم است.

دوستِ دُخترِ من در عادتِ ماهیانه است. حالا او می¬خواهد با من رابطه¬یِ جِنسی داشته باشد. آیا اِمکان¬پذیر است؟ او که در این زمان ناپاک است.

اگر دوست دارید، می¬توانید در طولِ عادتِ ماهیانه نیز رابطه¬یِ جِنسی داشته باشید.
کلمه¬ی “ناپاک” کلمه¬یِ زیبایی نیست.
این بِدان معنی است که: یک زَن در طولِ عادت ماهیانه دروضعیتِ خوبی نیست.
این دُرست نیست.
دختران و بانوان در این زَمان نیز به طورِ مُرتب خود را می¬شویند.
آنها دوش می¬گیرند و به حَمام می¬روند.

خونِ عادتِ ماهیانه یک خونِ طبیعی است.
اگر خونریزی دارید، به این دلیل “ناپاک” نیستید.
خونِ شما چیزِ بَدی نیست.

راه¬هایِ زیادی برای داشتنِ یک رابطه¬یِ جِنسی خوب با یکدیگر وُجود دارد.
حتّی در حِینِ عادتِ ماهیانه.
به عُنوان مثال، نَوازش کردن کِلیتوریس (Kitzler) در خارج از واژن.
این برایِ بسیاری از دختران و بانوان اِحساسِ خوشایندی ایجاد می¬کند.
یا لَمس کردن و مالش دادنِ آلتِ تناسلیِ مَرد.
نامِ این کار ناز و نوازش (Petting) است.

بسیاری از دختران و بانوان در طِیِ عادتِ ماهیانه، دورانِ بدونِ استرس و آرامی دارند.
در طولِ این مُدّت رابطه¬¬یِ جِنسی برای آن¬ها زیبا است.
با دوستِ دختر خود درباره این که هر دویِ شما چه چیزی را دوست دارید صُحبت کنید.

من (14 ساله) با دوستِ پسرم رابطه¬یِ جِنسی دارم. ما از راه¬هایِ جلوگیری استفاده نمی¬کنیم. او می¬گوید: شما باردار نمی¬شوید. شما هنوز برایِ اوّلین بار عادتِ ماهیانه¬ نشده¬اید. آیا این صَحیح است؟

شما حتّی قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه، تُخمک¬گذاری می¬کنید.
آنگاه تُخمک بالغ شده و می¬تواند بارور شود.
بارور شدن به این مَعنی است که:
تُخمکِ زن با اِسپرمِ مرد یِکی می¬شود.
بنابراین می¬توانید باردار شوید.

بسیاری از دختران و بانوان تُخمک¬گذاری را مُتوجّه نمی¬شوند.
شما نیز مُمکن است از این گروه باشید.
تُخمک¬گذاری همیشه قبل از عادتِ ماهیانه رُخ می¬هد.
همچنین قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه.

همه¬یِ دختران قبل از اوّلین عادتِ ماهیانه تَرشحِ واژن دارند.
ترشحِ واژن نشان می¬دهد:
شما به زودی عادتِ ماهیانه خواهید داشت.
این می¬تواند 1 ماه یا 1 سال طول بکشد.
برخی از دختران مُتوجّه ترشحِ واژن می¬شوند.
سایرِ دختران مُتوجّه آن نمی¬شوند.
بنابراین باید از راه¬هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
کاندوم همچنین در برابر بیماری¬هایِ مُنتقله¬یِ جِنسی مُحافظت می¬کند.