به سایت www.refu-tips.de خوش آمدید

این سایت برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال درست شده است

اما تو باید برای دیدن این سایت حداقل ۱۳ سال سنّ داشته باشی‌

 

برای زندگی در آلمان لازم است که با بعضی‌ مقررات آشنا شوی

به این خاطر باید بعضی‌ چیزها را یاد بگیری

ما می‌خواهیم به تو در این مورد کمک کنیم

 

اگر مطالب ما در این سایت بی‌پرده است

از تو عذر می‌خواهیم

ما منظور بدی نداریم

 

شاید تو از بعضی‌ مطالب احساس شرم کنی‌

از این بابت هم از تو عذر می‌خواهیم

اما این مهم است که تو از این مطالب اطلاع داشته باشی‌

 

 ما می‌خواهیم که تو در آلمان احساس خوبی‌ دست باشی‌

ما در این جهت تلاش می‌کنیم

دوستانِ دخترم و من (16 ساله) به این موضوع فکر می‌کنیم: چه زمانی باید برای رابطه‌یِ جنسی لباسم را دربیاورم؟

پاسخ به این سُئوال مُشکل است.
همه‌یِ افراد احتمالاً این کار را به گونه‌ای مُتفاوت انجام می‌دهند.
و بسیاری از افراد نیز هر بار این کار را به گونه‌ای مُتفاوت انجام می‌دهند.

شما می‌توانید رابطه‌یِ جنسی داشته باشید و تقریباً لباس به تن داشته باشید.
آنگاه شما یکدیگر را از زیر لباس لَمس می‌کنید.
در این صورت شاید شلوار باز باشد.
شاید دامن یا لباس بالا زده شود.
شما همچنین می‌توانید هنگام رابطه‌یِ جنسی لباس یکدیگر را دربیاورید.
ابتدا قسمت بالاتنه و سپس شلوارها.
یا برعکس.
یا شما می‌توانید ابتدا یکدیگر را نوازش کنید و سپس هر یک شخصاً برهنه شوید.
شما می‌توانید یکی پس از دیگری به حمام بروید و به تنهایی لباس خود را دربیاورید.

هر فردی دوست دارد به گونه‌ی متفاوت این کار را انجام دهد.
مهم این است که شما در این خصوص احساس خوبی داشته باشید.
مهم است که نیازهایِ خود را بشناسید و به آن‌ها توجّه کنید.
به همین جَهَت مُراقب باشید که در این لحظه به چه چیزی نیاز دارید.
به یکدیگر بگوید که چه چیزی را دوست دارید.
اگر نمی‌خواهید چیزی را دربیاورید:
شما اجازه دارید این را نیز بگویید.

من (15 ساله، دختر) عاشق شده‌ام. من سُئوالاتِ زیادی در خُصوصِ رابطه‌یِ جنسی دارم. نمی‌دانم از چه کسی باید بپرسم. والدینم می‌گویند: نیازی نیست “چنین چیزی” را بدانم، زیرا من ضعفِ یادگیری دارم. ضعفِ یادگیری یعنی: در خصوصِ بعضی مَوارد، به زمان و کمکِ بیشتری نیاز دارم. آنگاه همه چیز را متوجّه می‌شوم. چه کسی در خصوصِ سُئوالاتم به من کمک می‌کند؟

بسیار زیباست که عاشق شده‌اید.
داشتن سُئوالات در مورد رابطه‌یِ جنسی کاملاً عادی است.
رابطه‌یِ جنسی یک موردِ شخصی است.
این بدان معنی است که: فقط برای شما و افرادی که به آنها اعتماد دارید خواهد بود.
شاید والدین شما نگران باشند، که کسی از این مورد سوءِ استفاده کند.
اما رابطه‌یِ جنسی یک حقِّ اساسی برای همه‌یِ انسان‌ها است.
و شما حقّ دارید که یک نفر به سُئوالات شما پاسخ دهد.

با خود فکر کنید: با چه کسی می‌خواهید در رابطه با این مُوضوع صُحبت کنید؟
این شخص می‌تواند یک نفر از خانواده‌ی شما باشد.
یا می‌تواند یک سرپرست باشد.
یا شاید هم یک نفر در مدرسه باشد.
شاید آنها بتوانند به شما پاسخ دهند.
شاید آنها جواب را ندانند.

آنگاه شما می‌توانید به صورتِ رایگان از یک پایگاهِ مُشاوره بپرسید.
شما می‌توانید با آنجا تماس بگیرید یا شخصاً مُراجعه کنید.
آن‌ها می‌توانند به خوبی به این سُئوالات پاسخ دهند.
کلماتِ کلیدی را قبل از جلسه‌یِ مُلاقات یادداشت کنید.
آنگاه شما چیزی را فراموش نمی‌کنید.
در اینجا یک لیست از پایگاه‌هایِ مُشاوره را خواهید یافت که به شما کمک می‌کنند:
https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-behinderung.html
روی جمله‌یِ قرمز “آدرس‌هایِ مُفید” (NÜTZLICHE ADRESSEN) کِلیک کنید.

من (16 ساله، پسر) یک دوستِ دختر دارم. ما عاشقِ یکدیگر هستیم و هم‌آغوشی را دوست داریم. ما اکنون می‌خواهیم رابطه‌یِ جنسیِ بیشتری داشته باشیم. چگونه می‌توانیم این کار را درست انجام دهیم؟ آلتِ تناسلیِ مرد چگونه واژن را پیدا می‌کند؟

این که مُطمئن نیستید، عادی است.
شما تا کنون رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول نداشته‌اید.
اوّلین بار برای بسیاریِ از افراد آسان نیست.
اگر رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخولِ بیشتری داشته باشید، این ساده‌تر خواهد بود.
شما همواره با بدن یکدیگر بهتر آشنا می‌شوید.
شما نیاز به تجربه با یکدیگر دارید.

هنگامی که شما یکدیگر را نوازش می‌کنید، آنگاه با بدنهای خود آشنا می‌شوید.
شما می‌توانید واژن را لَمس کنید و احساس کنید که کجا قرار گرفته است.
شما می‌توانید با احتیاط انگشتِ خود را درونِ واژن وارد کنید.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند آلتِ تناسلیِ سِفت شده شما را نوازش کند.
دوستِ دخترِ شما می‌تواند خودش آلتِ تناسلیِ شما را درونِ واژن خود کند.
صُحبت کردن هنگام رابطه‌یِ جنسی با یکدیگر، کمک کننده است.

مهم این است که: رابطه‌یِ جنسی باید لذّت بخش باشد.
هنگامی که دوستِ دخترِ شما می‌گوید: درد دارد.
آنگاه شما باید توقف کنید.
شما به زمان نیاز دارید، تا احساساتِ خود را هنگامِ رابطه‌یِ جنسی به درستی بشناسید.
بعد از مدّتی، می‌توانید مانندِ یک تیمِ خوب باشید.

برادرم به من گفته است: او با مردان رابطه‌یِ جنسی دارد. من (15 ساله، مذکر) این را نمی‌فهمم. آیا این کار لذّت بخش است؟

بله، این ممکن است لذّت بخش باشد.

رابطه‌یِ جنسی بینِ زن و مرد می‌تواند زیبا باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین مردان می‌تواند لذّت بخش باشد.
رابطه‌یِ جنسی بین زنان نیز می‌تواند لذّت بخش باشد.
انواعِ مختلفی از رابطه‌یِ جنسی وجود دارند.

تمامِ انسان‌ها دارایِ “نواحیِ شَهوانی” (erogene Zonen) هستند.
“نواحیِ شَهوانی” مکان‌هایی در بدن هستند.
هنگامِ رابطه‌یِ جنسی آنها لذّت بسیاری ایجاد می‌کنند.

یکی از این مکان‌ها در بدن “پروستات” (Prostata) است.
پروستات بخشی از بدن است.
نمی‌توان آن را از بیرون دید.
پروستات با حرکات در مَقعد لَمس می‌شود.
به عنوان مثال، اگر 2 مرد رابطه‌یِ جنسی مَقعدی داشته باشند.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی یعنی:
یک مرد آلتِ تناسلیِ خود را درون مَقعد مردِ دیگر قرار می‌دهد.
رابطه‌یِ جنسی مَقعدی می‌تواند برای هر دو مرد بسیار زیبا باشد.

سایر “نواحیِ شَهوانی” ممکن است به عُنوانِ مثال شاملِ نواحیِ ذِیل باشند:
کلِّ آلتِ تناسلیِ مرد، بیضه‌ها، نوکِ پستان‌ها یا گردن.
اگر بسیاری از “نواحیِ شَهوانی” به طورِ خوشایند لَمس شوند، رابطه‌یِ جنسی لذّت بخش می‌گردد.

من (16 ساله، پسر) امروز با دوستِ دخترم رابطه‌یِ جنسی داشتم و سبب آسیب به آلتِ تناسلیِ خود شدم. آلتم صدایی مانند تَق داده و خم شده است. در حالِ حاضر مُتورم و کَبود شده است. خیلی درد می‌کند. آیا ممکن است شکسته شده باشد ؟

در آلتِ تناسلی هیچ اُستخوانی وجود ندارد.
بنابراین، امکانِ شکستن استخوان وجود ندارد.
اغلب این اتفاق نمی‌اُفتد.
امّا: آلتِ تناسلیِ شما ممکن است آسیبِ شدیدی دیده باشد.
در خصوصِ این آسیب نیز گفته می‌شود:
آلتِ تناسلی شکسته است.

شما باید فوراً به یک پزشک مُراجعه کنید.
آسیب باید به سرعت درمان شود.
ممکن است در داخلِ آلتِ تناسلی پارگی‌هایی وجود داشته باشند.
آنگاه این مورد باید تحتِ عملِ جراحی قرار گیرد.

لطفاً مُراجعه به پزشک را به بعداً واگذار نکنید.
به پزشکِ متخصص دستگاهِ ادراری و تناسلی (Urologe) مراجعه کنید.
یا به بخشِ اُورژانسِ بیمارستان مُراجعه کنید.
بگویید: آلتِ تناسلیِ من به شدّت آسیب دیده است.
این شَرم‌آور نیست.
لازم نیست بگویید که چگونه اتّفاق افتاده است.
این کار برای سَلامتیِ شما مهم است.
بدونِ درمان، آلتِ تناسلی ممکن است برای همیشه آسیب ببیند.

دوستم به من (16 ساله، مذکر) گفت: دو دختر در مدرسه‌یِ من زوج هستند. اگر هر دو با هم رابطه‌یِ جنسی داشته باشند: آیا آنها با این وجود، برایِ تمامِ عُمر باکره (Jung-Frau) می‌مانند؟

خیر، آنها باکره نمی‌مانند.
“از دست دادنِ بکارت” برایِ بسیاری به این معنی است:
هنگامی که شخصی برای اوّلین بار با فردِ دیگری رابطه‌یِ جنسی داشته باشد.
مهم نیست که شخصِ دیگر چه جنسیتی دارد.

“داشتنِ رابطه‌یِ جنسی” تنها به این معنی نیست:
ورودِ آلتِ تناسلی مرد به واژن.
همچنین رابطه‌یِ جنسی می‌تواند به عُنوان مثال با دهان یا دستان انجام شود.
مهم این است که افراد از چه چیزی خوششان می‌آید.
تفاوتی ندارد که شخص دیگر زن باشد یا مرد.

این یعنی:
این دختران نیز بکارت خود را از دست می‌دهند.
حتّی یک مرد نیز می‌تواند بکارتِ خود را از دست بدهد.
برایِ بسیاری این یک مُوضوع مهم است.

برایِ بسیاری این یعنی: بزرگ شدن.
اما حتّی اگر فرد رابطه‌یِ جنسی هم نداشته باشد، بزرگ می‌شود.
و هر فردی که قبلاً رابطه‌یِ جنسی داشته است، حتماً به این معنا نیست که بزرگ شده است.

من یک دخترِ 14 ساله هستم. دوستانِ دخترِ من در موردِ نقطه‌ِ‌یِ جی (G-Punkt) صُحبت کردند. آن چیست؟ آیا من هم آن را دارم؟

نقطه‌یِ جی محلّی است که در بدنِ زنان و دختران قرار دارد.
همه‌یِ زنان و دختران این نقطه را ندارند.
این بستگی به ساختارِ بدن دارد.

این نقطه در واژن (Scheide) قرار دارد.
این نقطه در سمتِ شکم قرار دارد، می‌توان گفت بالا.
گاهی اوقات درست پس از ورودیِ واژن قرار گرفته است.
گاهی اوقات کمی بیشتر در داخل است.
اغلب کمی زِبر احساس می‌شود.
این نقطه می‌تواند اندازه‌های مُختلف داشته باشد.

چنانچه نقطه‌یِ جی ماساژ داده شود:
برای بعضی‌ها احساسِ بسیار زیبایی به همراه دارد.
بعضی‌ها در نتیجه آن، بهتر به یک اُرگاسم می‌رسند.
بعضی‌ها خیلی آن را احساس نمی‌کنند.
تمامِ این موارد عادی هستند!

بهترین کار این است که: بدن خود را بشناسید.
یاد بگیرید، چه چیزی برای شما خوب است.
این برایِ هر شخص متفاوت است.

هنگامی که یک زن برای اوّلین بار رابطه‌یِ جنسی دارد: آیا او بیش از یک لیتر خون از دست می‌دهد؟

خیر، معمولاً یک زن در اوّلین رابطه‌یِ جنسی این مقدار خون از دست نمی‌دهد.
در این سُئوال رابطه‌یِ جنسی احتمالاً به این معناست: رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول.
این یعنی: آلتِ تناسلیِ مرد به درونِ واژن وارد می‌شود.

در برخی از زنان، پرده‌یِ بکارت (Jungfern-Häutchen) در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” آسیب می‌بیند.
در اینجا می‌توانید راجع به آن بخوانید:
https://refu-tips.de/en/i-14-year-old-had-my-period-last-week-i-used-a-tampon-and-i-suddenly-started-bleeding-heavily-i-am-afraid-i-may-have-damaged-my-hymen-what-can-i-do-now/
در برخی از زنان، دیواره‌هایِ واژن توسّطِ آلتِ تناسلیِ مرد آسیب می‌بیند.
این یعنی: پارِگیهایِ کوچکی در واژن بوجود می‌آیند.
در واژن یعنی: در داخل بدن.
تقریباً نیمی از زنان در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” خونریزی نمی‌کنند.

هنگامی که یک زن خونریزی می‌کند:
آنگاه این اغلب تنها چند قطره است.
اغلب این بد نیست.
آسیب‌هایِ جزئی خود به خود بهبود می‌یابند.
گاهی اوقات طی چند روز چند قطره خون می‌آید.
این نیز بد نیست.

چنانچه خون بیشتر باشد:
آنگاه زن باید به پزشک مُراجعه کند.

معلّمِ من در مدرسه می‌گوید: برایِ رابطه‌یِ جنسی نیاز به صمیمیت (Intimität) وجود دارد. صمیمیت چیست؟ و نقش آن در رابطه‌یِ جنسی چیست؟

صمیمیت یک کلمه‌یِ سنگین است.
این بدان معنی است که: شما اعتمادِ زیادی به یک فرد دارید.
و این شخص اعتمادِ زیادی به شما دارد.
شما در مقابل این شخص احساسِ شَرم نمی‌کنید.
اگر شما با یکدیگر تنها باشید، آنگاه ممکن است “صمیمیت” بوجود آید.

در خصوصِ افرادِ عاشق این بدان معنا است که:
آنها به یکدیگر نزدیک هستند.
آنها در چشمانِ یکدیگر نگاه می‌کنند.
آنها با صدایِ آرام و لَطیف صُحبت می‌کنند.
آنها ممکن است یکدیگر را لمس و نوازش کنند.
گاهی اوقات هر دو نفر احساس می‌کنند که تمایل به برقراریِ رابطه‌یِ جنسی با یکدیگر دارند.

امّا همیشه این گونه نیست.
گاهی اوقات یک نفر دوست دارد تا فقط ناز و نوازش کند.
این بدان معنی است که: او راضی است و نمی‌خواهد کار دیگری انجام دهد.
مهم: هر دو فقط آنچه را که می‌خواهند انجام می‌دهند.

نُکته‌یِ مهم: متونِ جدید دیگر وُجود ندارند

ما تا کنون اغلب متونِ جدیدی را در این صَفحه نوشته‌ایم.
ما به مُوضوعاتِ بسیاری پرداخته‌ایم.
ما امیدواریم که این مُوضوعات برای شما جالب بوده باشند.
ما خوشحالیم که از سایت ما بازدید کرده‌اید!

امّا از ژانویه‌یِ 2019 هیچ متنِ جدیدی نخواهیم نوشت.
سایتِ www.refu-tips.de همچنان آنلاین خواهد بود.
این بدان معنی است که شما هنوز می‌توانید متون را بخوانید.

ممکن است چند سُئوال شما هنوز پاسخ داده نشده باشند.
شاید بتوانید از یک فرد بزرگسال سُئوال کنید.
شاید متونِ سایتِ www.refu-tips.de در این خصوص به شما کمک کنند.

شما همچنین می‌توانید به یک پایگاهِ مُشاوره مُراجعه کنید.
چنانچه خُشونت را تجربه کرده‌اید، پایگاه‌هایِ مُشاوره در این خصوص وجود دارند.
و پایگاه‌هایِ مُشاوره برای سُئوالاتِ مربوط به رابطه‌یِ جنسی یا بدن شما وجود دارند.
شما می‌توانید پایگاه‌هایِ مُشاوره را در اینجا بیابید:
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html
شهرِ خود را در قسمتِ “کُدِ پُستی/محل” („PLZ/Ort…“) وارد کنید.
به عنوانِ مثال، در قسمتِ “تمامِ گروه‌هایِ هدف” („Alle Zielgruppen“) می‌توانید بگویید که چند سال سن دارید.
سپس به “شروعِ جستجو” („Suche starten“) بروید.
در آنجا شما افرادی را می‌یابید که به شما کمک خواهند کرد.