به سایت www.refu-tips.de خوش آمدید

این سایت برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال درست شده است

اما تو باید برای دیدن این سایت حداقل ۱۳ سال سنّ داشته باشی‌

 

برای زندگی در آلمان لازم است که با بعضی‌ مقررات آشنا شوی

به این خاطر باید بعضی‌ چیزها را یاد بگیری

ما می‌خواهیم به تو در این مورد کمک کنیم

 

اگر مطالب ما در این سایت بی‌پرده است

از تو عذر می‌خواهیم

ما منظور بدی نداریم

 

شاید تو از بعضی‌ مطالب احساس شرم کنی‌

از این بابت هم از تو عذر می‌خواهیم

اما این مهم است که تو از این مطالب اطلاع داشته باشی‌

 

 ما می‌خواهیم که تو در آلمان احساس خوبی‌ دست باشی‌

ما در این جهت تلاش می‌کنیم