دخترعمو (دخترعمه، دختردایی، دخترخاله)ی من 15 سال دارد و ازدواج کرده است. به تازگی همراه همسرش (25 ساله) به آلمان آمده‌اند. ازدواج آن‎ها در اینجا مورد قبول نیست. چرا؟

دخترعمو (دخترعمه، دختردایی، دخترخاله)ی شما در خارج از آلمان ازدواج کرده است.
در آلمان بعد از 18 سالگی اجازه ازدواج وجود دارد.
یعنی زمانی که هر دو بالغ هستند.
گاهی اوقات نیز اگر یکی از طرفین تازه 16 یا 17 ساله شده باشد ازداواج مجاز است.
در مورد آن دادگاه خانواده تصمیم می‌گیرد.
برای این کار باید قبل از ازدواج یک درخواست ارائه شود.

در آلمان اگر کسی کمتر از 16 سال داشته باشد (چه پسر و چه دختر)، نمی‌تواند ازدواج کرده باشد.
بنابراین چنین ازدواجی که در خارج از آلمان انجام شده باشد در اینجا به رسمیت شناخته نمی‌شود.
دلیل آن این است که برای ازدواج آدم‌ها باید بالغ باشند.

در آلمان دولت موظف است که از کودکان و جوانان محافظت کند.
دولت باید از این موضوع مطمئن باشد که افراد جوان داوطلبانه ازدواج می‌کنند.
یعنی: هیچ‌کس آن‌ها را به ازدواج، مجبور یا متقاعد نمی‌کند (مثلاً خانواده).
آن‌ها باید خودشان در این مورد تصمیم گرفته باشند.
برای همین سن ازدواج اینگونه تعیین شده است.