دوستانم می‌خواهند به همراه من (14ساله) به استخر بروند. در آنجا می‌توان به دختران لخت نگاه کرد. آیا این حقیقت دارد؟

دختران و پسران، مردان و زنان با علاقه به استخر می‌روند.
هنگامی که هوا خوب است به استخر روباز می‌روند.
در آنجا چمن برای استراحت کردن و آفتاب گرفتن وجود دارد.
و فضاهایی هم برای بازی وجود دارد.
هنگامی که هوا بد است به استخر سرپوشیده می‌روند.
در آنجا پس از شنا اغلب می‌توان فقط استراحت کرد.

همه لباس شنا به تن دارند.
آن‌ها می‌خواهند شنا کنند، استراحت کنند و لذت ببرند.
هیچ‌کس نمی‌خواهد به او خیره شوند یا به او دست بزنند.

در اروپا خیلی از مردم هنگام شنا لباسِ کمی به تن دارند.
این کار مناسب است، چرا که لباسِ خیس به سرعت خشک می‌شود.

دید زدن زنان و دختران بی‌ادبی است.
گاهی زنان و دختران از این نگاه‌ها ناراحت می‌شوند.
اگر می‌خواهید نگاه کنید، بسیار کوتاه باشد.
هرگز اجازه ندارید به آن‌ها دست بزنید یا برایشان ایجاد مزاحمت کنید. در غیر اینصورت ممکن است با دردسر مواجه شوید.
دستمالی کردن دختران و زنان ممنوع است.

اگر می‌خواهید با دختری آشنا شوید، باید مودبانه او را مورد صحبت قرار دهید.
می‌توانید بپرسید: اجازه دارم شما را به یک بستنی مهمان کنم؟
یا اینکه، علاقه دارید با من تنیس روی میز بازی کنید؟

بسیار مهم: شنا یاد بگیرید تا در قسمت پرعمق غرق نشوید!