دوستان من (پسری هستم 15 ساله)، باهم به داخل شهر می‌روند و برای بازی، دختران را آزار می‌دهند و به آن‌ها دست می‌زنند. من دوست ندارم در این کار شرکت کنم. چکار کنم؟

این کارِ دوستان شما بازی نیست.
کاری که آن‌ها می‌کنند در آلمان ممنوع است.
حتی می‌توان دوستان شما را مجازات کرد.

دختران و زنان در آلمان، حقوق یکسانی مثل پسران و مردان دارند.
کسی اجازه ندارد آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار دهد.
هیچ‌کس اجازه ندارد برخلاف میلشان به آن‌ها دست بزند.
هیچ‌کس اجازه ندارد آن‌ها را بترساند یا آسیبی به آن‌ها برساند.

شما نباید با دوستانتان همراه شوید.
اگر شما همراه آن‌ها باشید، امکان دارد شما هم مجازات شوید.
حتی اگر شما به دختری آزار نرسانید.

شاید دوستانتان به شما اصرار می‌کنند.
از شما می‌خواهند که آن‌ها را همراهی کنید.
و شما می‌خواهید که دوستانی داشته باشید.
خیلی جرأت می‌خواهد که نه بگویید.

از یک بزرگتر بخواهید که به شما کمک کند.
شاید او در این مورد نظری داشته باشد، که در برابر فشار دوستانتان چه کاری می‌توانید بکنید.
ارتکاب جرم می‌تواند برای آینده‌تان عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.