دوست پسرم (15ساله) و من (15ساله) همدیگر را بسیار دوست داریم. حالا او می‌خواهد با من رابطه جنسی داشته باشد. آیا برای اینکه من را ترک نکند باید این کار را انجام دهم؟

اینکه شما دو نفر به یکدیگر علاقه‌ی زیادی دارید، زیباست.
حالا دوست پسر شما تمایل دارد با شما رابطه جنسی داشته باشد.
او می‌خواهد تمام بدن شما را لمس کند و با شما بطور مشترک به اوج لذت جنسی برسد.
این کار اساساً مشکلی ندارد.

اما چه بسا شما این را نمی‌خواهید.
این هم کاملاً قابل احترام است.
دو نفر که به یکدیگر علاقه دارند، همیشه یک چیز یکسان را نمی‌خواهند.

برای او توضیح دهید که به او علاقه دارید.
اما هنوز نمی‌خواهید رابطه جنسی با او داشته باشید.
شاید او مأیوس شود و فکر کند او را دوست ندارید.
برای او روشن سازید که خودتان هنوز به زمان نیاز دارید.

رابطه جنسی هنگامی واقعاً لذت‌بخش است که هر دو نفر آن را بخواهند.
فقط بخاطر فرد مقابل رابطه جنسی داشتن، خوب نیست.

شاید او تا زمانی که شما هم تمایل به رابطه جنسی داشته باشید، صبر کند.
شاید سعی کند شما را متقاعد کند.
شاید شما را ترک کند.
اما رابطه جنسی تضمینی برای اینکه او تا همیشه با شما بماند، نیست.

بنابراین مهم است، که شما خیلی خوب مراقب خودتان باشید.
اینکه شما چه می‌خواهید و چه چیز برای شما مفید است، مهم است.