دوست پسر من علاقه دارد که اسپرم (منی) او را قورت بدهم (بخورم). اسپرم دقیقاً چیست؟ آیا انسان واقعاً می‌تواند آن را قورت بدهد؟

اسپرم مایعی چسبناک است.
این مایع از آلت تناسلی مرد خارج می‌شود.
در صورت إِنزال، مایع منی (اسپرم) از آلت تناسلی مرد خارج می‌شود.
در اینجا می‌توانید مطالعه کنید که إِنزال چیست:

https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/

زمانی که اسپرم را قورت می‌دهید، حامله نمی‌شوید.
اما از طریق اسپرم امکان انتقال بیماری‌ها وجود دارد.
همچنین زمانی که اسپرم قورت داده می‌شود.
اگر از سالم بودن دوست پسر خود مطمئن نیستی:
بهتر است که اسپرم او را قورت ندهی.

مَزِّه‌اش برای افراد متفاوت است.
بعضی‌ها مَزِّه‌یِ آن را می‌پسندند.
و برای بعضی دیگر اصلاً خوشایند نبوده و حتی نفرت‌آور است.
هر دو مورد عادی است.

هیچ الزامی برای شما در قورت دادن اسپرم وجود ندارد.
و هیچ کس اجازه ندارد شما را به قورت دادن اسپرم مجبور کند.
حتی اگر دوست پسر شما باشد.