من (دختر، 15 ساله) اجازه ندارم که به تنهایی بیرون بروم. وقتی دوستانم برنامه‌ای برای بیرون رفتن دارند، باید دَرخواست آن‌ها را رَد کنم و یا برادرم را با خود ببرم. باید چکار کنم؟

می‌توانید سعی کنید با والدین خود در این رابطه صحبت کنید.
زیرا: این حَق شما است که به تنهایی کاری را انجام دهید.
حقوقی به نام حقوق کودکان وجود دارد.
این حقوق برای تمام کودکان و نوجوانان در سراسر دنیا صدق می‌کنند.
سه مورد از این حقوق را می‌توانید به والدین خود توضیح دهید.

شما این حق را دارید که به صورت برابر با شما رفتار شود!
این یعنی: با شما باید درست مانند برادرتان رفتار شود.
شما حق داشتن اوقات فراغت و تفریح دارید!
این یعنی: شما اِجازه دارید به تنهایی تصمیم بگیرید، که اوقات فراغت خود را چگونه سپری کنید.
شما حق داشتن حریم خُصوصی خود را دارید!
این یعنی: شما باید برای خود و دوستانتان زمان داشته باشید.

شاید والدین به شما گوش نمی‌دهند.
شاید جرأَت نمی‌کنید که در این رابطه با آن‌ها صحبت کنید.
در این مواقع می‌توانید به یک مراکز مشاوره تربیتی (Erziehungs-Beratungs-Stelle) مراجعه کنید.
هنگامی که مشکلی دارید، می‌توانید در آنجا به تنهایی مشاوره بگیرید.
در آنجا شخص مشاور می‌تواند با شما و همچنین به همراه والدینتان صحبت کند.
شما می‌توانید مراکز مشاوره تربیتی را به عنوان مثال از این طریق پیدا کنید:
http://www.bke.de/?SID=00F-6B8-FCB-4F5
در صورتی که در این سایت آدرس محل سُکونت خود را وارد کنید، می‌توانید نزدیک‌ترین مرکز مشاوره را پیدا کنید.