من (دختری 13 ساله) در خانواده با این مسئله آشنا شدم که: پسرها راه تو را می‌بندند و به تو دست می‌زنند. الان در اینجا هم این اتفاق افتاده و احساس شرم‌زدگی می‌کنم. چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟

کاری که این پسرها انجام می‌دهند، در حال حاضر در آلمان ممنوع است.
نباید احساس شرم‌زدگی کنید.
کاری که این پسرها انجام می‌دهند، قابل مجازات است.

دختران و زنان در آلمان، حقوق یکسانی مثل پسران و مردان دارند.
کسی اجازه ندارد آن‌ها را مورد آزار و اذیّت قرار دهد.
هیچ‌ کس اجازه ندارد برخلاف میلشان به آن‌ها دست بزند.
هیچ‌ کس اجازه ندارد آن‌ها را بترساند یا آسیبی به آن‌ها برساند.

کمک بخواهید.
برای معلمتان (خانم) موضوع را تعریف کنید.
یا کس دیگری که به او اعتماد دارید.

می‌توانید یاد بگیرید چطور در برابر مزاحمت‌های احمقانه، به بهترین نحو واکنش نشان دهید.
کلاس‌هایی وجود دارند که در آنجا می‌توانید با دیگران این کار را تمرین کنید.
آنگاه متوجه می‌شوید که خودتان چقدر قوی هستید.
متوجه می‌شوید، در چه مواقعی باید فرار کنید.
متوجه می‌شوید که در این مواقع، چه می‌توانید بگویید.
متوجه می‌شوید چه کسی به شما می‌تواند کمک کند.
می‌توانید با یکی از دوستان دخترتان در این کلاس‌ها شرکت کنید.
معلمتان (خانم) می‌تواند به شما بگوید، کجا چنین کلاسی وجود دارد.
همچنین می‌توانید از روانشناس یا مددکار اجتماعی خانم در مدرسه، سئوال کنید.

شما کار اشتباهی نمی‌کنید.
این پسرها باید مسئولیت کارشان را بپذیرند و خود را تغییر دهند.