من (دختری 16 ساله) تا به حال رابطه‌ی جنسی نیز داشته‌ام و دیگر باکره نیستم. در خانواده من این به معنی بی آبرویی و بی شرافتی است. از اینکه خانواده‌ام متوجه این موضوع شوند می‌ترسم. چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

این موضوع قطعاً بر شما فشار زیادی وارد می‌کند.
بنابراین مهم است که بدانید:
آبرو و شرافت در فرهنگ‌های گوناگون، معانی متفاوتی دارد.

برای مثال در آلمان کسی بی‌آبرو و بی شرافت است که:
به قوانین یا مقررات احترام نگذارد.
کودکان و زنان را کتک بزند یا به آن‌ها تجاوز کند.
معنای آبرو و شرافت، کمک به دیگران در زمانی که نیاز به کمک و حمایت دارند نیز هست.

در برخی فرهنگ‌ها مردم آبرو و شرافت را به گونه‌یِ دیگری می‌فهمند:
گاهی شرافت و آبرو یعنی اینکه دختران تا زمان ازدواج باکره بمانند.
یا اینکه دختران و پسران با شخصی که خانواده انتخاب کرده است ازدواج کنند.
اما این‌ها مواردی هستند که شما اجازه دارید به تنهایی در مورد آن‌ها تصمیم بگیرید.
این حق شخصی شما است!
هیچ کس اجازه ندارد حقوق شما را نقض کند.

اگر خانواده شما طورِ دیگری فکر می‌کند و شما را تحت فشار قرار می‌دهد، می‌توانید کمک دریافت کنید.
این درست نیست که خانواده‌تان شما را بخاطر بکارت تحت فشار قرار دهند.
در این وبسایت‌ها به شما کمک خواهد شد:

http://www.scheherazade-hilft.de/

http://www.imma.de/einrichtungen/fachstelle-zwangsheirat/kontakt.html

https://profamilia.sextra.de/pages/sextra/beratung/onlineberatung/fragen/

http://www.fpz-berlin.de/