من مورد سؤاستفاده جنسی‌ قرار گرفتم. چه‌کسی میتواند به من کمک کند؟

در آلمان افراد زیادی وجود دارند که به کودکان و نوجوانان در این مورد کمک میکنند

آنها در دفاتر مشاوره  کار میکنند

آنها همچنین در موارد خشونت به قربانیان کمک میکنند

آنها در موارد سؤاستفاده جنسی‌ نیز کمک میکنند

 

مشاوره در این دفاتر مجانی می‌باشد

آنها به تو کمک میکنند که تصمیم بگیری چه اقدامی انجام شود

این دفاتر مشاوره را میتوانی‌ اینجا پیدا کنی‌:

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk[institutionType]=21

اینجا دفاتر مشاوره و کمک به نوجوانان پناهجو هم وجود دارد

متاسفانه این سایت فقط به زبان آلمانی‌ است

به این خاطر شاید به کمک کسی‌ احتیاج داشته باشی‌

 

تو باید برای مشاوره وقت بگیری و شاید به این خاطر هم کمک لازم داشته باشی‌.

باید بپرسی‌ که آنها مترجم دارند یا نه

اگر مترجم نداشته باشند باید با یک مترجم مورد اطمینان به آنجا مراجعه کنی‌