من یک دختر ۱۴ ساله هستم. من اجازه دارم سکس داشته باشم؟

 

 

از نظر ما سکس هر نو لمس قسمتهای خصوصی بدن است چه با دست و چه با آلت جنسی‌

در آلمان سکس قبل از ازدواج برای دختران و پسران مجاز است

فقط اگر هر دو رضایت داشته باشند

پس اگر کسی‌ هم راضی‌ به سکس نباشد خواسته‌اش کاملاً قابل احترام است

 

در آلمان برای رابطه جنسی‌ قانون وجود دارد:

کسی‌ را وادار به سکس یا رابطهٔ جنسی‌ کردن جرم دارد

هیچکس حق ندارد تو را به سکس وادار کند

تو هم حق نداری  کسی‌ را وادار به سکس کنی‌

تو حق نه گفتن داری، دیگران هم همینطور

 

تو میتوانی‌ عقیده ‌ات را عوض کنی‌

شاید اول راضی‌ به سکس بودی اما بعدا نظرت عوض شده باشد

تو نباید حتما روی نظر قبلی‌ بمانی

انسانها همیشه علاقه به سکس ندارند

آنها بعضی‌ اوقات علاقه به سکس دارند و بعضی‌ اوقات ندارند

این هم کاملا طبیی‌ است

 

تو هنوز بسیار جوان هستی‌

باید اول خوب فکر کنی‌ که چه چیزی میخواهی‌

اطلاعات دقیق در مورد سنین قانونی‌ برای سکس در یک صفحه دیگر در همین سایت اینترنت موجود می‌باشد