من یک پسر 14 ساله هستم. هنگامی که کار اِشتباهی می‌کنم، پدرم مرا کُتَک می‌زند. من خیلی به او اِحترام می‌گذارم. اما دوست دارم، که او دیگر این کار را نکند. چطور می‌توانم این موضوع را به او بگویم؟

در اِبتدا می‌خواهیم موضوعی را به شما بگوییم:
کُتَک زدن کودکان در آلمان ممنوع است.
قانون می‌گوید:
کودکان حَق دارند از تربیت بدون خشونت بهره ببرند.
والدین اِجازه ندارند به طور عَمد به کودکان خود آسیب برسانند.
آن‌ها اِجازه ندارند به کودکان آسیب جسمی برسانند.
و آن‌ها اِجازه ندارند به کودکان آسیب روحی برسانند.
کُتَک زَدن یک آسیب جسمی و روحی است.

این حَق شما به عنوان فرزند برای والدین است.
این حَق برای این است که کودکان بتوانند سالم بزرگ شوند.
شما اِجازه دارید این را بگویید.

چِنانچه تمایل ندارید که به تنهایی با پدر خود صحبت کنید، می‌توانید از خَدمات مراکز مشاوره (Beratungs-Stellen) استفاده کنید.
در مونیخ می‌توانید از این طریق مرکز مشاوره‌ای (Beratungs-Stelle) را در نزدیک محل سکونت خود بیابید:
http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1053/
در سراسر آلمان کودکان و نوجوانان می‌توانند از طَریق شماره تلفنی با نام (Nummer gegen Kummer) برای برطرف کردن غم و اندوه تماس بگیرند: 116111
شما می‌توانید به صورت رایگان با تلفن همراه خود با این شماره تماس بگیرید.
از ساعت 14 تا 20 افرادی در آنجا حضور دارند که می‌توانید با آن‌ها صحبت کنید.