من (13 ساله) در شورتم خون دیده‌ام. آیا مریض هستم؟

مطمئناً برای اولین بار “عادت ماهانه” شده‌اید.
در برخی از خانواده‌ها یا کشورها این را جشن می‌گیرند.
این نشان می‌دهد: شما در حال رشد هستید.

“عادت ماهانه” یعنی:
خون دیده شده در شورت شما از مَهبِل می‌آید.
مَهبِل در شکم به یک دریچه کوچک می‌رسد.
این دریچه رَحِم نام دارد.
در کنار رَحِم دو تخمدان وجود دارند.
بین رَحِم و تخمدان یک لوله رَحِم قرار دارد.
از حالا به بعد، تقریباً یک بار در ماه یک تخمک کوچک از تخمدان به داخل رَحِم می‌آید.

حالا می‌توانید حامله شوید.
برای این کار باید با یک مرد و یا یک پسر رابطه جنسی داشته باشید.
اما برای این کار سِن شما کم است.
سپس تخمک از طریق مایع منی او “بارور” می‌شود، این یعنی شما حامله می‌شوید.
تخمک می‌تواند در رَحِم رشد کند.
از آنجا که حامله نیستید، خون از مَهبِل شما بیرون می آید.
از حالا به بعد، تقریباً یک بار در ماه رَحِم شما توسط خونریزی تمیز می‌شود.
این چند روز طول می‌کشد.

برای مهار کردن خون می‌توانید از یک مغازه یا داروخانه نوار بهداشتی یا تامپون تهیه کنید.
نوار بهداشتی را در داخل شورت قرار می‌دهید.
تامپون را در درون مَهبِل قرار می‌دهید.
از دوست یا مادرتان بپرسید که آیا می‌تواند به شما کمک کند.

گاهی اوقات پیش می‌آید که خونریزی مدت زیادی طول می‌کشد یا دردهای شدید دارید.
در این موارد باید به یک پزشک خانم مراجعه کنید.