من (16 ساله، پسر) و مشاور قبلی‌اَم (خانمی 22 ساله) عاشق یکدیگر شده‌ایم. دوستانم می‌گویند: این کار ممنوع است. آیا درست است؟ او در حال حاضر در یک اقامتگاه دیگر کار می‌کند.

آنچه که دوستان شما می‌گویند فقط تا حدودی درست است.
عاشق بودن هیچ‌گاه ممنوع نیست.
اما در مورد ارتباط بدنی فرق می‌کند.
یک مشاور اجازه ندارد با شما رابطه جنسی داشته باشد یا شما را ببوسد.
شما “تحت محافظت” او هستید و به او وابسته هستید.
کسی که باید از شما محافظت کند، اجازه ندارد با شما رابطه جنسی داشته باشد.
حتی اگر خود شما بخواهید.
این کار ممنوع است.

اما اگر او دیگر مشاور شما نباشد، فرق می‌کند.
در اینصورت این کار از لحاظ قانونی ممنوع نیست.
مهم این است که:
هر دوی شما باید یک رابطه را بخواهید.
هر دوی شما باید داشتن ارتباط بدنی را بخواهید.
اگر هر دوی شما قطعاً یک چیز را می‌خواهید، پس این کار مانعی ندارد.
اما گاهی دانستن اینکه انسان چه چیزی را می‌خواهد، سخت است.
گاهی می‌خواهیم کسی را خوشحال کنیم.
آن وقت است که کارهایی را می‌کنیم که خودمان نمی‌خواهیم.
گاهی تشخیص این مسئله سخت است.
شاید بتوانید با کسی در این مورد صحبت کنید و مشاوره بگیرید.