هنگامی که یک زن برای اوّلین بار رابطه‌یِ جنسی دارد: آیا او بیش از یک لیتر خون از دست می‌دهد؟

خیر، معمولاً یک زن در اوّلین رابطه‌یِ جنسی این مقدار خون از دست نمی‌دهد.
در این سُئوال رابطه‌یِ جنسی احتمالاً به این معناست: رابطه‌یِ جنسی همراه با دُخول.
این یعنی: آلتِ تناسلیِ مرد به درونِ واژن وارد می‌شود.

در برخی از زنان، پرده‌یِ بکارت (Jungfern-Häutchen) در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” آسیب می‌بیند.
در اینجا می‌توانید راجع به آن بخوانید:
https://refu-tips.de/en/i-14-year-old-had-my-period-last-week-i-used-a-tampon-and-i-suddenly-started-bleeding-heavily-i-am-afraid-i-may-have-damaged-my-hymen-what-can-i-do-now/
در برخی از زنان، دیواره‌هایِ واژن توسّطِ آلتِ تناسلیِ مرد آسیب می‌بیند.
این یعنی: پارِگیهایِ کوچکی در واژن بوجود می‌آیند.
در واژن یعنی: در داخل بدن.
تقریباً نیمی از زنان در “اوّلین رابطه‌یِ جنسی” خونریزی نمی‌کنند.

هنگامی که یک زن خونریزی می‌کند:
آنگاه این اغلب تنها چند قطره است.
اغلب این بد نیست.
آسیب‌هایِ جزئی خود به خود بهبود می‌یابند.
گاهی اوقات طی چند روز چند قطره خون می‌آید.
این نیز بد نیست.

چنانچه خون بیشتر باشد:
آنگاه زن باید به پزشک مُراجعه کند.