پدرخوانده‌ام به من (13ساله) یک گوشی هوشمند هدیه داده است. هنگام خداحافظی می‌خواهد من را در آغوش بگیرد و ببوسد. اگر به این کار علاقه‌ای نداشته باشم، بی‌ادبی است؟

مطمئناً از گرفتن آن گوشی هوشمند خوشحال شده‌اید.
احتمالاً برای آن هدیه تشکر هم کرده‌اید.

یک هدیه شما را موظف به انجام کار دیگری نمی‌کند.
یک هدیه باید باعث خوشحالی فرد دیگر شود.
اگر بتوانید خوشحالی خودتان را نشان دهید، برای پدرخوانده‌تان خوشایند است.

گاهی اوقات از یک هدیه خیلی خوشحال نمی‌شوید.
به آن نیازی ندارید یا اینکه اندازه شما نیست و یا اینکه از آن خوشتان نمی‌آید.
اما با این حال بابت آن تشکر می‌کنید.
شما این را می‌دانید که فرد دیگر این کار را از روی محبت کرده است.

بغل کردن و بوسیدن هیچ ربطی به هدیه ندارد.
درست است که بگویید، به این کار علاقه‌ای ندارید.

بهترین حالت این است که بگویید: به شما بسیار علاقمند هستم.
اما به بغل کردن و بوسیدن علاقه‌ای ندارم.
لطفاً این موضوع را درک کنید. این برای من مهم است.

پدرخوانده‌ات باید این موضوع را درک کند و به آن احترام بگذارد.
در غیر اینصورت: از یک بزرگتر دیگر کمک بخواهید.