یکی از پسرهای هم‌ کلاسِ من گفته: ” دختران همیشه در ابتدا به رابطه جنسی نه می‌گویند با اینکه رابطه‌ی جنسی را می‌خواهند. آن‌ها می‌خواهند متقاعد شوند”. آیا این حرف درست است؟

گفته‌های زیادی مثل این وجود دارند.
برای مثال: “همیشه پسرها باید قدم اول را بردارند.”
یا “دخترها نمی‌دانند چه می‌خواهند.”
این‌ها اغلب درست نیستند.
گاهی اوقات دخترها با خود فکر می‌کنند که: من اجازه ندارم سریع جواب مثبت بدهم.
چرا که در اینصورت شاید پسر در مورد من فکرِ بد ‌کند.
با این وجود این مسئله صدق می‌کند: دختر در ابتدا پاسخی منفی می‌دهد.
به این دلیل که هنوز به شما احساس امنیت کافی ندارد.

همچنین هنگام سعی برای آشنایی بیشتر نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد که موقعیت نامفهوم باشد.
فهمیدن اینکه منظور کسی “بله” یا “خیر” است، همیشه آسان نیست.
این یکی از بخش‌های موجود در سعی برای آشنایی بیشتر است و می‌تواند هیجان‌انگیز باشد.
مهم این است که شما هوشیار باشید.
در غیر اینصورت ممکن است به دیگری صدمه بزنید.

بنابراین باید همیشه به جواب منفی احترام بگذارید.
هیچ کس را نباید برای برقراری رابطه جنسی متقاعد کرد.
دخترها و پسرها می‌خواهند که جدّی گرفته شوند.
اگر از چیزی نامطمئن هستید، در مورد آن سئوال کنید.
این کار از نظر بسیاری از دخترها خوب است!
اطلاعات بیشتر را برای مثال در وب‌سایت ذیل پیدا می‌کنید:
http://www.echt-krass.info/trial_error.html