در طول فرارم (پسری 13 ساله) با دو مرد همسفر بودم که با من کارهای بسیار نفرت‌انگیز و شرم‌آوری انجام دادند. آیا حالا من همجنس‌گرا هستم؟

همجنس‌گرا بودن یعنی:
پسری عاشق پسر دیگری شود.
یا دختری عاشق دختر دیگری شود.
و همچنین به این معنی است که: اگر بخواهند باهم رابطه جنسی داشته باشند.
همچنین گفته می‌شود: schwul (همجنس‌گرایی در مردان) و lesbisch (همجنس‌گرایی در زنان)

شما نمی‌خواستید که این کارها را انجام دهید.
بنابراین این کار سوءاستفاده جنسی بوده است.
این کار ممنوع است و بزرگسالانی که از بچه‌ها سوءاستفاده می‌کنند را می‌توان به شدت مجازات کرد.

در اینجا داستان کوتاهی را تعریف می‌کنیم:
شما از درختی بالا می‌روید و روی شاخه‌ای می‌نشینید.
ناگهان مردی از درخت بالا می‌آید و شما را از روی شاخه هُل می‌دهد.
شما آسیب می‌بینید و احساس درد می‌کنید.
این تقصیر شما نیست که پایین اُفتاده‌اید.
آن مرد شما را هُل داده است.
دوباره از درخت بالا می‌روید. کسی آن بالا نیست.
دیگر از روی شاخه نمی‌اُفتید.
می‌توانید همانجا بنشینید یا روی شاخه دیگری بروید.
فقط بخاطر اینکه هُل داده شده‌اید، همیشه از درخت نمی‌اُفتید.

این یعنی: سوءاستفاده جنسی از شما توسط یک مرد، شما را همجنس‌گرا نمی‌کند.
این موضوع که آیا همجنس‌گرا هستید یا نه را، بعداً خودتان متوجه خواهید شد.
این موضوع را زمانی احساس خواهید کرد که عاشق کسی شوید.