در محلی که من اقامت دارم نگهبان بسیار مهربانی هست که به من کمک می‌کند و اجازه بسیاری از کارها را به من می‌دهد. اما دیروز اغلب، بدن مرا لمس می‌کرد. من این کار را دوست ندارم. در حال حاضر چه کار کنم؟

شاید فکر می‌کنید:
نگهبان مراقب شما است.
او به شما کمک می‌کند و اجازه بسیاری از کارها را به شما می‌دهد.
شاید اگر به وی اعتراض کنید دیگر به شما کمک نکند.
نمی‌دانید با چه کسی در این مورد می‌توانید صحبت کنید.

اینکه نگهبان به شما کمک می‌کند، تصمیم خود اوست.
با این وجود اقدام وی به کاری که شما به آن علاقمند نیستید هرگز درست نیست.
این حق شماست که همیشه تصمیم بگیرید، چه کسی اجازه لمس کردن شما را داشته باشد.

افراد زیادی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند.
برای این کمک‌ها تشکر کردن کافی است و چیز دیگری نیاز نیست.
مهم: اگر کسی قصد کمک صادقانه به شما را داشته باشد:
کاری که شما علاقمند آن نیستید را با شما انجام نمی‌دهد.

بهتر است که با کسی در این مورد صحبت کنید.
می‌توانید به مددکاران اجتماعی اقامتگاه خود مراجعه کنید.
یا اینکه با افراد یک مرکز مشاوره صحبت کنید.
مراکز مشاوره را می‌توانید در وبسایت‌های زیر پیدا کنید:
http://www.zanzu.de/de/hilfe-beratung

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk[institutionType]=21