دوستِ دخترم به من گفت: او از یک “حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری (Verhütungs-Ring)” استفاده می‌کند. من اطّلاعی راجع به آن ندارم. آن چیست؟ و چه کارایی دارد؟

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری یک روشِ ضدِّ بارداری است – مانندِ قرصِ ضدِّ بارداری.
حلقه هورمون‌هایی را واردِ بدن می‌سازد.
از این طریق باید از بارداری جلوگیری به عمل آید.
مُتخصصِ زنان می‌تواند یک نُسخه برایِ شما بنویسد.
شما می‌توانید توسط نسخه، حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از داروخانه تهیه کنید.

حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را درونِ واژن وارد می‌کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری برای مدّتِ سه هفته در آنجا می‌ماند.
سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را از واژن خارج می‌سازید.
هفت روز صَبر می‌کنید و سِپس حلقه‌یِ پیشگیری از بارداریِ جدید را وارد می‌کنید.
بهتر است یک یادآوری را در تقویم بنویسید.

مُهم: هورمون‌ها می‌توانند عَوارضِ جانبیِ ناخوشایندی نیز داشته باشند.
از پزشکِ متخصصِ زنانِ خود مُشاوره بگیرید.
چگونه حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را وارد ساخته و در جای درست قرار می‌دهید؟
ابتدا یک مُوقعیتِ راحت پیدا کنید.
شما می‌توانید در حالت چُمباتمِه بنشینید.
یا شما می‌توانید یک پایِ خود را روی لبه‌یِ وانِ حَمام قرار دهید.
حلقه را با انگشتِ اِشاره و انگشتِ شَست فشار دهید.
حالا حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری را به درون مهبل (واژن) خود وارد کنید.
حلقه‌یِ پیشگیری از بارداری زمانی به درستی قرار گرفته است، که دیگر آن را احساس نکنید.