مادر و مادر بزرگم همیشه می‌گویند: “هنگامی که یک دختر با پاهای باز می‌نشیند، به این معنا است که او دیگر باکره نیست.” آیا این درست است؟

چنین چیزی را نمی‌توان از نوع نشستن تشخیص داد.
نَسل‌های گذشته در سالیان دور چِنین فکر می‌کرده‌اند.
زیرا می‌خواستند که دختران با پاهای بسته بنشینند.

داستان‌های مشابه زیادی وجود دارند (افسانه‌ها):
به عنوان مثال: “هنگامی که دختران دوچرخه سواری می‌کنند، آن‌ها دیگر باکره نیستند.”
یا: “دختران نباید بپرند، زیرا ممکن است پرده بکارتشان پاره ‌شود.”

این گفته‌ها گاهی سَبب سَردرگمی دختران می‌شوند.
آن‌ها سَبب محدود شدن حرکت یا رفتار دختران می‌شوند.
بعضی از دختران از اَنجام این رفتارها ترس دارند.

تَصورات مُشابهی در مورد عادت ماهانه یا حاملگی وجود دارد:
به عنوان مثال: “هنگامی که زنان عادت ماهانه دارند، نباید خود را بشویند، زیرا ممکن است مریض شوند.”
یا: “زنان می‌توانند در استخر حتی بدون رابطه جنسی حامله شوند.”

این گفته‌ها صحیح نیستند.
اگر شما یک دختر هستید، بهتر است با یک پزشک زنان مشورت کنید.
او می‌تواند درباره تمام این موضوعات اِطلاعات صحیح در اِختیار شما بگذارد.