مدت زمان کمی است که در صورت من (پسر،14 ساله) مو روییده است. صِدای من حالت عَجیبی پیدا کرده است. اِحساس شَرم می‌کنم.

شما نِگران هستید چون بدن شما در حال تغییر است.
اما این کاملاً عادی است: شما در حال رشد هستید.

از حالا در بدن شما هورمون‌های جنسی تولید می‌شوند.
برای بدن شما این هورمون‌ها اِطلاعات جدیدی هستند.
آن‌ها به بدن می‌گویند که چه چیزی باید تغییر کند.
آن‌ها به تدریج بدن شما را به یک بدن رُشد یافته تبدیل می‌کنند.
این زمان تغییر “بلوغ (Pubertät)” نام دارد.

موها در قسمت زیر بغل و ناحیه تناسلی شما رشد می‌کنند.
شما ریش در می‌آورید، که می‌توانید آن را اِصلاح کنید یا نکنید.
صدای شما از حالت بچه‌گانه به یک صِدای مردانه تبدیل می‌شود.
اولین اِنزال در شما رُخ می‌دهد.
این یعنی: از آلت شما مایع مَنی بارور کننده بیرون می‌آید.
این تغییرات یک شبه رُخ نمی‌دهند، بلکه مدت زمانی طول می کشد.

و: هورمون‌ها سبب می‌شوند که شما اِحساسات را خیلی قوی حِس کنید.
گاهی اوقات خیلی غمگین هستید، گاهی اوقات خیلی عصبانی و گاهی اوقات خیلی خوشحال.
همه اینها به بلوغ و بزرگ شدن مربوط می‌شوند.
زمانی فرا می‌رسد که این تغییرات در اِحساس، دوباره آرام می‌شوند.