من دختری 16 ساله هستم و تازه چند هفته است که به آلمان آمده‌ام. اینجا خیلی چیزها متفاوت است. دختران و زنان در آلمان چطور زندگی می‌کنند؟

در آلمان خیلی چیزها برای شما نا آشناست.
دختران و زنان حقوق مساوی مانند پسران و مردان دارند.
این حقوق برای تمام دختران و زنانی که در آلمان زندگی می‌کنند، صدق می‌کند.
برای دختران و زنان مهم است که این حقوق را بشناسند.
آیا شما حقوق خود را می‌شناسید؟

چند نمونه از این حقوق:
شما اجازه دارید یاد بگیرید و به مدرسه بروید.
شما اجازه دارید یک شغل برای خود انتخاب کنید.
اگر سن کافی داشته باشید، اجازه دارید به تنهایی سفر کنید.
شما اجازه دارید شخصاً برای خودتان تصمیم بگیرید.
شما اجازه دارید تصمیم بگیرید ازدواج کنید یا ازدواج نکنید.
شما اجازه دارید دوست پسر یا دوست دختر داشته باشید.
شما اجازه دارید طبق سلیقه خودتان لباس بپوشید.
شما اجازه دارید با کسی قرار گذاشته و بیرون بروید.

برای همه پسران و مردان نیز مهم است که این حقوق را بشناسند.
آن‌ها باید به این حقوق توجه کنند.

در لینک زیر وبسایتی با اطلاعات بسیار در این زمینه قابل دسترسی است.
یک برگه اطلاع‌رسانی به چند زبان متفاوت وجود دارد (آلبانیایی، عربی، بوسنیایی، انگلیسی، فارسی، دری، فرانسوی، صربی، سومالیایی – و همیشه زبان‌های جدید وجود خواهد داشت).
http://wie-kann-ich-helfen.info/geh-deinen-weg-deine-rechte-als-frau-in-deutschland-infoflyer-fuer-weibliche-fluechtlinge/3063
لطفاً متن را مطالعه کنید.
برای شما مهم است که حقوق دختران و زنان را بشناسید.