من دختری 17 ساله هستم. علاقمند به ازدواج با دوست پسرم هستم. آیا این کار در آلمان مجاز است؟

شما می‌توانید با دوست پسرتان ازدواج کنید.
در قانون این یک رابطه رسمی است.
دفترخانه رسمی، این رابطه را تأیید می‌کند.

برای این کار مقررات گوناگونی در آلمان وجود دارد.
از سن 18 سالگی همیشه این اجازه را دارید که ازدواج کنید.
گاهی اوقات اجازه دارید از سن 16 سالگی ازدواج کنید:
اما در اینصورت همسر شما باید بیشتر از 18 سال سن داشته باشد.
و دادگاه خانواده باید موافقت کند.

شما فقط اجازه دارید با یک نفر مزدوج باشید.
دارا بودن چند همسر در آلمان مجاز نیست.

اگر خوشبخت نیستید، هر زمان می‌توانید به ازدواج خود پایان دهید.
به این کار طلاق (Scheidung) می‌گویند.
اطلاعات در این زمینه را در وبسایت زیر پیدا می‌کنید:
http://www.zanzu.de/de/scheidung-0

شما اجازه ندارید با شخصی از خانواده خود ازدواج کنید.
همچنین در آلمان کسی با پسر (عمو، عمه، خاله، دایی) و دختر (عمو، عمه، خاله، دایی)‌ خود ازدواج نمی‌کند.
کودکانی که از این ازدواج‌ها به دنیا می‌آیند، ممکن است بیماری‌های ژنتیکی داشته باشند.
بنابراین خوب نیست که با اقوام خود ازدواج کرد.

شما مجبور به ازدواج نیستید!
اگر کسی شما را مجبور کند، کمک وجود دارد.

حق انتخاب دیگری که دارید این است که:
می‌توانید طبق یکی از احکامی که در دینتان وجود دارد ازدواج کنید.
خیلی از این نوع احکام برای ازدواج وجود دارد.
اما این احکام در قانون آلمان رسمی نیستند.