من عاشق یک دختری شدم و می‌خواهم با او رابطه داشته باشم. چکار باید بکنم؟

عاشق بودن احساس خوبی‌ است

تو دوست داری اوقات زیادی با هم داشته باشید

تو میخواهی‌ به او بگویی که دوستش داری

این کاملاً طبیعی است

 

شاید گاهی احساس بی‌تابی کرده و فکر میکنی‌ همه چیز یواش پیش میرود

شاید او هم از تو خوشش میاید

شاید او نا مطمئن است

شاید هم او عاشق تو نیست

 

خواسته‌های شخص مقابل بسیار مهم است

تو همیشه میتوانی‌ بگوی که چه میخواهی‌

تو میتوانی‌ احساس خودت را بیان کنی‌

 

از دختر مورد علاقه‌ات بپرس که چه می‌خواهد

او هم میتواند احساس خودش را بگوید و این که چه می‌خواهد

تو نباید به او دست بزنی‌ یا اینکه او را ببوسی اگر او راضی‌ نباشد

او هم نباید به تو دست بزند یا اینکه تو را ببوسد اگر تو راضی‌ نباشی‌