Waxaan jeclahay gabar. Dhabtiina waxaan jeclahay in aan xiriir la sameeyo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?

In jeceyl la qaado waa wax wanaagsan.
Waxaad doonaysaa in aad wakhti badan ayada la qaadatid.
Waxaad doonaysaa in aad u sheegtid in aad jeceshahay.
Taasina waa mid wanaagsan oona caadi ah!

Laakiin mararka qaar waxaad u malaynaysaa in ay arinta u socoto si tar-tiib ah.
Waxaa dhici karta in ay ayaduna ku jeceshahay.
Waxaa dhici karta in aysan arinta hubin.
Waxaa dhici karta in aysan ku jeclayn.

Waxyaabaha uu qofka kale jecelyahay waa kuwo aad muhiim u ah.
Adiga waxaa laguu oggolyahay marwalba in aad sheegtid waxa aad doonaysid.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad sheegtid ama cabirtid dareemahaaga.

Weydii gabadha waxa ay ayadu rabto.
Ayadana sidoo kale waxaa loo oggolyahay in ay sheegto waxa ay dareemayso iyo waxa ay rabto.
Adigu laguuma oggola in aad ayada taabato ama dhunkato haddii aysan ayadu midaasi doonaynin.
Laakiin ayadana sidoo kale looma oggola in ay ku taabato ama ku dhunkato haddii aadan midaasi doonaynin.