من (15 ساله، دختر) عاشق شده‌ام. من سُئوالاتِ زیادی در خُصوصِ رابطه‌یِ جنسی دارم. نمی‌دانم از چه کسی باید بپرسم. والدینم می‌گویند: نیازی نیست “چنین چیزی” را بدانم، زیرا من ضعفِ یادگیری دارم. ضعفِ یادگیری یعنی: در خصوصِ بعضی مَوارد، به زمان و کمکِ بیشتری نیاز دارم. آنگاه همه چیز را متوجّه می‌شوم. چه کسی در خصوصِ سُئوالاتم به من کمک می‌کند؟

بسیار زیباست که عاشق شده‌اید.
داشتن سُئوالات در مورد رابطه‌یِ جنسی کاملاً عادی است.
رابطه‌یِ جنسی یک موردِ شخصی است.
این بدان معنی است که: فقط برای شما و افرادی که به آنها اعتماد دارید خواهد بود.
شاید والدین شما نگران باشند، که کسی از این مورد سوءِ استفاده کند.
اما رابطه‌یِ جنسی یک حقِّ اساسی برای همه‌یِ انسان‌ها است.
و شما حقّ دارید که یک نفر به سُئوالات شما پاسخ دهد.

با خود فکر کنید: با چه کسی می‌خواهید در رابطه با این مُوضوع صُحبت کنید؟
این شخص می‌تواند یک نفر از خانواده‌ی شما باشد.
یا می‌تواند یک سرپرست باشد.
یا شاید هم یک نفر در مدرسه باشد.
شاید آنها بتوانند به شما پاسخ دهند.
شاید آنها جواب را ندانند.

آنگاه شما می‌توانید به صورتِ رایگان از یک پایگاهِ مُشاوره بپرسید.
شما می‌توانید با آنجا تماس بگیرید یا شخصاً مُراجعه کنید.
آن‌ها می‌توانند به خوبی به این سُئوالات پاسخ دهند.
کلماتِ کلیدی را قبل از جلسه‌یِ مُلاقات یادداشت کنید.
آنگاه شما چیزی را فراموش نمی‌کنید.
در اینجا یک لیست از پایگاه‌هایِ مُشاوره را خواهید یافت که به شما کمک می‌کنند:
https://www.profamilia.de/themen/sexualitaet-und-behinderung.html
روی جمله‌یِ قرمز “آدرس‌هایِ مُفید” (NÜTZLICHE ADRESSEN) کِلیک کنید.