من (15 ساله) اجازه‌ی استعمال دخانیات را در آلمان ندارم. چرا؟ قانون حِمایت از جَوانان چیست؟

قانون حِمایت از جوانان از کودکان و جوانان در برابر خَطرات مُحافظت می‌کند.
این قانون بیشتر در مَکان‌های عمومی کاربرد دارد، یعنی در خارج از خانه شما.
در این مَکان‌ها، بزرگسالان نباید انجام بعضی از کارها را به کودکان و جوانان اجازه دهند.
اما اگر آنها این کارها را انجام دهند، ممکن است بزرگسالان جریمه شوند.

قانون بین کودکان و جوانان تفاوت قائل می‌شود.

چه چیزی باید برای شما مَمنوع شود؟
شما اِجازه ندارید پس از ساعت 23 در مِهمان‌سَراها یا سالن‌های پذیرایی باشید.
شما اِجازه شرکت در بَخت آزمایی که در آن پولی بدست بیاورید را ندارید.
شما اِجازه نوشیدن اَلکل و استعمال دخانیات را ندارید.
شما اِجازه خرید یا اجاره فیلم‌های “غیرمُجاز برای رده‌ی سنی خود” را ندارید.

برای هر فیلم یک مَحدوده‌ی سِنی وُجود دارد، که اَفراد از آن سِن به بَعد اِجازه تماشای آن فیلم را دارند.
این مورد بر روی بسته‌بندی فیلم درج شده است.
این مُقررات برای کُنسول‌های بازی، کامپیوتر و بازی‌های موبایل نیز وجود دارند.
در صورتی که به اِطلاعات بیشتری نیاز دارید، می‌توانید به این سایت مراجعه کنید:
https://www.rosenheim.de/fileadmin/Dateien/Jugendamt/Jugendschutztabelle_01.pdf
برای بزرگسالان: قانون به زبان‌های مختلف برای جوانان در دسترس بوده و از طریق ذیل قابل سفارش است:
http://www.drei-w-verlag.de/shop/shop/juschg-tabelle-in-6-sprachen.html