من (16 ساله، پسر) روی ویلچِر می‌نشینم. به دیدن دوستان علاقه دارم. آنها می‌گویند: من نمی‌توانم رابطه جنسی داشته باشم. آنها می‌گویند که این مسئله به دلیل ویلچِر است. من یک مرد واقعی نیستم. مطمئِن نیستم. آیا این مسئله درست است؟

خیر، درست نیست.
مرد “واقعی” وجود ندارد.
انسان‌ها متفاوت هستند – مردها و جوانان نیز همینطور.
یک مرد می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد.
یک مرد می‌تواند مردها یا زن‌ها را دوست داشته باشد.
یک مرد می‌تواند دارای ویلچِر باشد.
هر مردی با دیگری فرق می‌کند.
مشکلی ندارد که دارای ویلچِر هستی.

حتی در رابطه جنسی این موارد وجود دارند:
روش‌های زیادی در رابطه جنسی وجود دارند.
مُقارِبَت تنها یکی از روش‌هاست.
مقاربت یعنی آلت جنسی در واژن و یا باسن قرار می‌گیرد.
برای رابطه جنسی راه‌های زیاد دیگری نیز وجود دارند.
آنچه برای هر دو طرف حس خوبی به همراه داشته باشد، همان درست است.

ابتدا کشف کن: دوست داری کُجای بدنت مورد لمس قرار گیرد؟
صادقانه به دوست دختر یا پسر خود بگو، که چگونه لذت می‌بری.
از او نیز بِپُرس، که چگونه لذت می‌برد.
شما می‌توانید به صورت دو نفره برای یکدیگر احساس‌های زیبایی را ایجاد کنید.