من (17 ساله) و دوستم تمایل داریم در آخرِ هفته رابطه‌یِ جِنسی داشته باشیم. امّا من برای آن زمان در دورانِ قاعدگی خواهم بود. از مادربزرگم شنیده بودم: رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی پاک نیست. آیا این صحیح است؟

رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُضر نیست.
اگر شما هر دو به انجامِ این کار تمایل دارید، اشکالی ندارد.
بعضی از بانوان به انجامِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی تمایل دارند و بعضی به انجام این کار تمایلی ندارند.
مردان هم از این نظر مُتفاوت هستند.
در برخی از اَدیان، رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی مُجاز نیست.
اما این مُوضوع مَربوط به اِعتقاد است.
اگر به آن اِعتقاد دارید، می‌توانید آن را رعایت کنید.
از نظرِ پزشکی، رابطه‌یِ جِنسی در این دوران هیچ اِشکالی ندارد.

مُهم این است که هر دویِ شما این کار را دوست داشته باشید.
راه‌هایِ مُختلفی برای داشتنِ رابطه‌یِ جِنسی در دورانِ قاعدگی وُجود دارد.
شما می‌توانید مُتقابلاً به آرامی ناحیه‌ی تناسلیِ یکدیگر را لَمس کنید.

آیا می‌خواهید آلتِ تناسلی در مَهبل (واژن) قرار داشته باشد؟
در این صورت لطفاً به مَواردِ زیر توجّه داشته باشید:
همچنین در طولِ دورانِ قاعدگی از روش‌هایِ جلوگیری استفاده کنید.
بهتر است از کاندوم استفاده کنید.
شما ممکن است در این زمان نیز باردار شوید.
بیماری‌هایِ مُقاربتی در طولِ دورانِ قاعدگی راحت تر إِنتقال می‌یابند.
قبل از این که آلتِ تناسلی به مَهبل وارد شود، تامپون را حَتماً خارج کنید.