چگونه می‌توانم متوجه شوم که مبتلا به ویروس HIV (اچ آی وی) هستم؟

نمی‌توان دید که چه کسی مبتلا به ویروس HIV (اچ آی وی) است.
تنها آزمایش HIV (اچ آی وی) می‌تواند مشخص کند:
ویروس HIV (اچ آی وی) در بدن شما هست یا نه.

می‌توانید در اداره سلامت (Gesundheitsamt) آزمایش HIV (اچ آی وی) بدهید.
در آنجا آزمایش HIV (اچ آی وی) رایگان است و شما ناشناس خواهید ماند.
نیازی نیست که پولی بپردازید.
نیازی نیست که نام خود را بگویید.
یک خانم/آقای دکتر از شما خون می‌گیرد.
و سپس به دنبال ویروس HIV (اچ آی وی) در خون شما می‌گردند.

اگر ویروس HIV (اچ آی وی) در خون شما نباشد خوب است.
اگر ویروس HIV (اچ آی وی) در خون شما باشد، در اینصورت دارو دریافت می‌کنید.
لطفاً دقت کنید:
اگر مبتلا به ویروس HIV (اچ آی وی) یا بیماری ایدز هستید، نباید بدون کاندوم با کسی رابطه جنسی داشته باشید.
در غیر اینصورت ممکن است شخص دیگری را آلوده کنید.

Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
www.zas-schwaben.de