یکی از دوستانم به من (پسری 16 ساله) گفته است که در آلمان می‌توان به باسن دختران دست زد و برای این کار مجازات نمی‌شویم، آیا این صِحّت دارد؟

خیر این صِحّت ندارد.
از ماه نوامبر سال 2016 (ماه آبان سال 1395) یک قانون جدید وجود دارد.
شاید دوست شما هنوز از این قانون خبر ندارد.

اکنون در قانون به این صورت آمده است:
کسی اجازه ندارد به بدن شخص دیگر، در صورتیکه او نخواهد، “به گونه‌ای جنسی” دست بزند.
“به گونه‌ای جنسی” یعنی:
لمس کردن، ربطی به مسائل جنسی داشته باشد.
یا اینکه لمس کردنِ یکی از نقاط جنسی بدن باشد.
برای مثال باسن، سینه‌ها یا میانِ پاها.
به این کار ” آزار جنسی” (sexuelle Belästigung) می‌گویند.

هر کس خودش تصمیم می‌گیرد که چطور لمس شود.
و هر کس خودش تصمیم می‌گیرد که کجای بدنش لمس شود.
به این می‌گویند: ” اختیار جنسی” (sexuelle Selbst-Bestimmung).
این حقّ همه انسان‌هاست.
هرکس که بر خلاف این قانون عمل کند، مجازات می‌شود.