معلّمِ من در مدرسه می‌گوید: برایِ رابطه‌یِ جنسی نیاز به صمیمیت (Intimität) وجود دارد. صمیمیت چیست؟ و نقش آن در رابطه‌یِ جنسی چیست؟

صمیمیت یک کلمه‌یِ سنگین است.
این بدان معنی است که: شما اعتمادِ زیادی به یک فرد دارید.
و این شخص اعتمادِ زیادی به شما دارد.
شما در مقابل این شخص احساسِ شَرم نمی‌کنید.
اگر شما با یکدیگر تنها باشید، آنگاه ممکن است “صمیمیت” بوجود آید.

در خصوصِ افرادِ عاشق این بدان معنا است که:
آنها به یکدیگر نزدیک هستند.
آنها در چشمانِ یکدیگر نگاه می‌کنند.
آنها با صدایِ آرام و لَطیف صُحبت می‌کنند.
آنها ممکن است یکدیگر را لمس و نوازش کنند.
گاهی اوقات هر دو نفر احساس می‌کنند که تمایل به برقراریِ رابطه‌یِ جنسی با یکدیگر دارند.

امّا همیشه این گونه نیست.
گاهی اوقات یک نفر دوست دارد تا فقط ناز و نوازش کند.
این بدان معنی است که: او راضی است و نمی‌خواهد کار دیگری انجام دهد.
مهم: هر دو فقط آنچه را که می‌خواهند انجام می‌دهند.