Macalinkayga jooga iskuulka wuxuu i dhahayaa: Waxaad u baahantahay jacayl iyo isku soo dhowaansho si aad galmo qof ula samaysid. Muxuu yahay: Jacaylka iyo isku dhowaanshaha? Halkuuna xiriir kala leelayahay galmada la samaynayo?

Jacaylka iyo isku dhowaanshaha waa erey ay adagtahay in la micneeyo.
Waxaa laga wadaa: In aad qofka ugu kalsoontahay si aad ah.
Iyo in sidoo kale qofkaasi kugu kalsoonyahay.
Marna kuma dareemaysid xishood iyo yax-yax marka aad qofkaasi la joogtid.
Marka labadiina aad keli isla tihiin, “jacaylka iyo isku soo dhowaanshaha” wuxuu noqonayaa mid sii kobca.

Marka labbo qof ay isjecelyihiin, midaas macnaheedu waxay tahay:
In ay isku dhowyihiin.
Waxay iska fiiriyaan indhaha.
Waxay iskula hadlaan si hoos ah iyo cod macaan.
Way istaabtaan dabcan wayna is-daryeelaan.
Mararka qaar, labbada qofba waxay dareemaan rabitaan ah in ay isla sameeyaan galmo.

Laakiin midaasi ma ahan mid marwalba dhacaysa.
Mararka qaar hal qof ayaa doonaya kaliya in kasha la geliyo.
Midaasna macnaheedu waxay tahay: Qofkaasi waa mid faraxsan mana doonayo in uu wax kale sameeyo.
Muhiim ah: Labbada qofba waxay sameeyaan waxa ay doonayaan in ay sameeyaan.