Hore ayaan galmo u sameeyay. Waxaana ku qaatay lacag. Ma tahay midaasi mid reeban ama mamnuuc ah?

Haddii aad tahay qof kayar 18 sanno:
Qofna looma oggola in uu galmo lacag kugu siiyo.
Midaasi waa mid mamnuuc ka ah dalka Jarmalka.

Laakiin adigu ma samaynin wax xun.
MUHIIM AH: Laguma ciqaabi doono.
Dadka adiga galmada kula sameeyay waxay u dhaqmeen si khaldan.
Ayagu waa la ciqaabi karaa.

Waa in aadan hadda kadib samaynin.
Waxaad la xiriiri kartaa booliiska.
Booliiska dalka Jarmalka waxay kugu caawin doonaan in aysan dadkaasi markale u noqonin arintaasi.

Way wanaagsantahay in laga hadlo arinta
Kadibna waxaa dhici karta in ay arimuhu kuu wanaagsanaadaan.
Raadi qof aad u sheegi karto.
Qof aanan kuu arkaynin in aad tahay qof xun maadaama aad sidaasi samaysay.

Sidoo kale waxaa jira xarumo tallo bixin oo ku caawin kara:
Loogu talogalay nimanka yar-yar: http://www.marikas.de/
Loogu talogalay dumarka yar-yar: http://www.mimikry.net/
Loogu talogalay qofkasta: http://www.jadwiga-online.de/kontakt.php
Loogu talogalay dumarka: http://www.solwodi.de/33.0.html?&L=0%3FkeepThis%3Dtrue