Waxaan ahay qof uur leh. Waxaana doonayaa in aan ilmaha dhallo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo hadda?

Midaan waa isbedel aad u weyn oo noloshaada lasoo gudboonaanaya.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad go’aansatid waxa xiga ee aad samaynaysid.
Midaasi waa masuuliyad weyn.
Laakiin waxaa jira dad badan oo midaasi kugu caawin kara.

Waa muhiim in aad ka taxadirtid nafsadaada.
Midaasna waxaa kamid ah caafimaadkaaga.
Waa in aad booqatid dhakhtarka dumarka.
Waxay kugu samayn doonaan baaritaan.
Sidoo kale waxay kusiin doonaan naseexooyin kusaabsan sidii aad ku ahaan lahayd qof caafimaad qabba.

Wixii kusaabsan su’aalo kale waxaa jirta xarunta tallada uurka.
Dadka halkaas jooga waxay kaaga jawaabi doonaan su’aalahaaga.
Waxaad mid ka heli kartaa boggaan soo socda:
http://www.zanzu.de/de/themen/schwanger-sein
http://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche/
Waxaa dhici karta in aad u baahatid qof kugu caawiya in aad xarunta raadisid.
Bogga internetka ah hadda wuxuu ku qoranyahay kaliya luuqada Jarmalka.
Waxaa dhici karta in aad meesha u wadatid turjubaan.