Sideed ii caawin kartaan?

Waxaan kuu sharxi doonaa arimaha waxaana macluumaad kugu siin doonaa tooska bogga internetka.
Halkan wax xumaan ah kuma gaarayaan carruurta iyo dhallinyaradaba.
Waxaan ballan ku marnay in aynu kusiino taageero.
Waana midaasi sababta aynu kuugu sharxayno waxyaabo badan.
Si aad u oggaatid waxa wanaagsan iyo waxa aanan wanaagsanayn.

Uma caawino si toos ah carruurta iyo dhallinyarada.
Nagulama soo hadli kartid teleefoon.
Laakiin waxaa jooga dalka Jarmalka dad kale kuwaas oo caawiya carruurta iyo dhallinyarada.
Xitaa marka ay la kulmaan rabsho.
Xitaa marka ay la kulmaan xad gudub galmo ah.
Waan kuu sheegi karnaa halka aad caawimaad ka heli kartid.

Waa in aad ammaan ku dareentid halkan.