Wiilka saaxiibkayga ah oo (17) jir ah waa mid curyaan ka ah hoosta dambe. Shalay wuxuu ii sheegay in ay hooyadiisu ka xiirto timaha ku baxa hoosta aaga xubnaha taranka. Midaas oo ay sabab u tahay nadaafada uu sharciga Islaamku amrayo. Maxaa laga wadaa midaasi? Muhiim miyay tahay in loo xiiro timaha?

Sharciga nadaafada macnaheedu waxay tahay in nadiif la ahaado, sida ay diintu amartay.
Islaamku wuxuu sheegayaa in qofka Muslimka ahi uu ahaado qof nadiif ah marka uu tukanayo.
Wiilka saaxiibkaaga ah waa wiil jir ahaan naafo u ah.
Waxaa dhici karta in uusan awoodin in uu tukado.
Haddii uu tukan karo, markaasi waxaa laga yaabaa in uu asaga iska xiiro timaha hoose.

Haddii uu yahay qof diin leh, waa in uu u hoggaansamo sharciyada diinta.
Midaasna waa mid uu asaga uun go’aansan karo.
Sidoo kale asaga wuxuu go’aansan karaa marka uu rabo in loo xiiro timaha.
Laakiin asaga ma ahan qof Muslim xun ah haddii uusan iska xiirin timaha hoose.
Waxaa dhici karta in uusan ku faraxsanayn in ay hooyadiisa ka xiirto timaha hoose.
Asaga ayaa go’aansanaya qofka ka xiiraya timaha hoose.

Wiilka saaxiibkaaga ah wuxuu leeyahay xuquuqo shakhsiyeed.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in uu asaga go’aansanayo waxyaabaha jirkiisa ku saabsan.
Oona qofna ku khasbi karin in uu sameeyo waxyaabo uusan ku faraxsanayn.
Ma ahan xitaa in uu yahay qof naafo ah.