من باردار (حامله) هستم و نمی‌خواهم بچه‌ام را بدنیا بیاورم. چه کار میتوانم بکنم؟

شما می‌توانید خودتان تصمیم بگیرید که آیا کودک را می‌خواهید یا نه.
شما می‌توانید در این مورد با شخص مورد اعتماد خودتان صحبت کنید.
اما تصمیم‌گیری با خودتان است.

شما می‌توانید به بارداری خود ادامه ندهید.
در آلمان این کار مجاز است.
اما تنها زمانی که جنین در شکم شما هنوز خیلی کوچک است.
یعنی هنگامی که بیشتر از سه ماه از بارداری شما نگذشته باشد.
اگر زیر 18 سال سن دارید و می‌خواهید عمل جراحی با بیهوشی کامل داشته باشید:
در اینصورت والدین یا قیم شما باید موافقت کنند.

قبل از آن باید به یک مرکز مشاوره مشکلات بارداری مراجعه کنید.
در این وبسایت مراکز مشاوره را پیدا می‌کنید: http://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche
نیازی نیست که بترسید. آن‌ها فقط با شما صحبت می‌کنند.
می‌توانید به آن‌ها بگویید چرا قصد دارید به بارداری خود ادامه ندهید.
سپس در آنجا یک تأییدیه‌ دریافت می‌کنید، که شما در این مرکز مشاوره بوده‌اید.
برای ادامه ندادن به بارداری به این تأییدیه نیاز دارید.
آن‌ها همچنین به شما آدرس یک پزشک یا یک بیمارستان را می‌دهند.
انجام درمان در آنجا مطمئن خواهد بود.
از داروهای دیگر استفاده نکنید. این کار می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

اگر در حال حاضر جنین در شکم شما بزرگتر باشد، باید آن را به دنیا بیاورید.
سپس می‌توانید کودک را برای فرزندخواندگی بدهید.
اداره جوانان برای کودک به دنبال والدینی خواهد گشت.