Waxaa la igu leeyahay dayn aad u baddan midaas oo aan galay safarkaygii aan waddankaan usoo socday. Waxaa la iga rabaa in aan shaqeeyo waana cabsanayaa. Qofkee i caawin kara?

Gabdho baddan ayaa qabba isla mushkiladahaas oo kale.
Waxay doonayaan in ay ugu shaqeeyaan Yurub sida booyaaso oo kale ama timo hagaajiye.
Inta baddan waxaa lagu leeyahay daymo baddan kadib safarkooda ay halkan ku yimaadeen.
Waxaana laga rabaa in ay shaqeeyaan si ay isaga bixiyaan daymahaan.
Gabdhahaan waxaa lagu khasbaa shaqo aysan ayagu doonaynin in ay sameeyaan.

Qaar waxay isku dayaan in ay faktaan.
Laakiin inta baddan ma awoodaan in ay sheekadooda sheegaan.
Waa kuwo ka cabsada
in ay wax xun ku dhacaan ayaga iyo qoysaskooda haddii ay wax sheegaan.

Adigu ma ku jirtaa xaaladooda oo kale?
Sidoo kale ma ku dhaaratay in aadan cidna u sheegin?
Meesha SOLWODI waxaa jooga dumar u shaqeeya si ay u caawiyaan haweenka iyo gabdhaha caawimaad u baahan.
Waxaad u sheegi kartaa sheekadaada.
La xiriir ayaga waxayna kugu caawin doonaan in aad xal heshid.

SOLWODI München: 089/27275859
Wixii kusaabsan goobaha kale: www.solwodi.de

Text: SOLWODI München